Lokal za 1 zł | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =

Lokal za 1 zł

Pracownie twórcze są m.in. na Księżym Młynie, fot. Stefan Brajter / UMŁ

Zgodnie z zarządzeniem prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, m.in. najemcy pracowni twórczych mogą skorzystać ze zmniejszenia czynszu za lokal do 1 zł miesięcznie netto od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. Jedynym warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości.
Najemcy pracowni zainteresowani ulgą powinni najpóźniej do 20 kwietnia 2020 r. złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl wypełniony wniosek. Koniecznie należy podać adres e-mail, na który będzie wysłane potwierdzenie przyjęcia wniosku, a następnie informacja o przyznanej bonifikacie.

Jeśli twórca nie ma zarejestrowanej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, we wniosku pisze tylko swoje imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, adres e-mail do korespondencji oraz dokładny adres pracowni twórczej, której wniosek dotyczy. W „rodzaju działalności” wpisuje „działalność twórcza w dziedzinie kultury i sztuki”.

Z uwagi na termin składania wniosków upływający 20 kwietnia, faktury wystawione na początku kwietnia 2020 r. zostaną skorygowane po rozpatrzeniu wniosku.

Informacje i formularz wniosku na: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-pomaga-najemcom-lokali-uzytkowych-id33839/2020/4/1/
oraz na stronie Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi  zlm.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać po numerami telefonów: 42 628 70 84, 42 628 70 85, 42 628 70 86

Kategoria

Wiadomości
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.