Razem uczcijmy Moniuszkę! | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =

Razem uczcijmy Moniuszkę!

Fot. Aleksandra Talaga-Nowacka

Łódzki Dom Kultury po raz siódmy ogłasza nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych tym razem związanych z ogólnopolskimi obchodami Roku Moniuszki 2019. Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego
Ogłoszenie dotyczy realizacji zadań związanych z promocją i popularyzacją twórczości, jak i samej postaci wybitnego polskiego kompozytora – Stanisława Moniuszki. Celem realizacji zadań jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, wzbogacenie wiedzy na temat życia i twórczości artysty, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające zrealizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych związanych z ogólnopolskimi obchodami Roku Moniuszki 2019 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 28 czerwca 2019 r. do godz. 16.00.

Kontakt w sprawach:
merytorycznych – Ewelina Skorupa, tel. 797 326 216, e-mail: ldk@ldk.lodz.pl
formalno-rachunkowych – Grażyna Stepińska-Marciniak, tel. 797 326 178, e-mail: g.marciniak@ldk.lodz.pl

załączniki tutaj 
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.