Rezydencje artystyczne | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

Rezydencje artystyczne

Wystawa z okazji 30-lecia Galerii Wschodniej w 2014 roku

Wydział Kultury UMŁ wyłonił operatora w konkursie ofert skierowanych do organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie przeprowadzenie pilotażowego programu rezydencji artystycznych w Łodzi. W konkursie wpłynęło sześć ofert, z których komisja wytypowała do realizacji propozycję Fundacji In Search Of... pt. "AIR Łódź".
AiR to rozpoznawany przez artystów na całym świecie skrót słów Artist-in-Residence, które oznaczają dosłownie artysta – rezydent, a odnoszą się do programów rezydencyjnych organizowanych na całym świecie dla artystów, akademików, kuratorów, operatorów kultury.  AiR Łódź to próba stworzenia stałego programu krótkoterminowych (jednomiesięcznych), międzynarodowych rezydencji artystycznych w Łodzi. Program polega na zaproszeniu trzech międzynarodowych

i jednego polskiego artysty, z których każdy będzie miał możliwość pracować w Łodzi jeden miesiąc. Zaproszenie kierowane będzie do twórców wielu dziedzin, jak sztuki wizualne, muzyka, sound art, taniec, performance, choreografia, literatura, architektura, film i inne. Organizator zapewni zakwaterowanie, pracownię, pomoc logistyczną, publiczną prezentację własnej aktywności artystycznej, wizyty w pracowniach lokalnych twórców oraz wystawę prezentującą efekt rezydencji - nowo powstałe dzieło. Pierwszą fazą projektu jest ogłoszenie tzw. open call poprzez najpopularniejsze międzynarodowe portale internetowe propagujące mobilność artystów oraz powołanie jury ekspertów, którzy wybiorą najciekawsze propozycje zaproponowane przez zgłaszające się do projektu osoby.

Aplikacja do programu zawierać będzie portfolio o ograniczonej ilości do ostatnich pięciu prac/wystaw/prezentacji; CV oraz krótki opis twórczości (tzw. artist's statement) i ogólny opis planowanego do zrealizowania w Łodzi projektu. Kolejnym etapem jest pobyt wybranych twórców w Łodzi i stworzenie dzieła, którego prezentacja zakończy rezydencję. Dodatkowym działaniem w projekcie będzie rozpoczynające cały program, otwarte dla publiczności seminarium z udziałem przedstawicieli największej międzynarodowej sieci rezydencji artystycznych - Res Artis, międzynarodowego stowarzyszenia On-The-Move propagującego mobilność artystów, Funduszu Wyszehradzkiego, który również w swojej działalności zachęca do mobilności artystów, przedstawicieli przynajmniej trzech istniejących od wielu lat rezydencji artystycznych na świecie oraz polskich, również łódzkich artystów, którzy z tego rodzaju programów korzystali.

Galeria Wschodnia, siedziba Fundacji In Search Of... gości artystów-rezydentów od 2016 roku, kiedy rozpoczęła wieloletni międzynarodowy program Rezydencja Wschodnia. Miejsce to stanie się centrum programu rezydencyjnego - będzie to studio do wykorzystania dla zaproszonych artystów, miejsce spotkań i prezentacji z lokalnym środowiskiem, będzie to również możliwe miejsce do prezentacji efektu rezydencji. Finałowe seminarium odbędzie się w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.

Kategoria

Wiadomości
  • Uwaga! Z powodu zagrożenia koronawirusem wydarzenia mogą być odwoływane. Proszę potwierdzać informacje u organizatorów.