Łódż potęgą wydawniczą | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =

Łódż potęgą wydawniczą

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się praca Magdaleny Rzadkowskiej Wydawcy książek w Łodzi w latach 1945-1956.
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się praca Magdaleny Rzadkowskiej Wydawcy książek w Łodzi w latach 1945-1956.

Z recenzji dr. hab. prof. Andrzeja Dróżdża:
 Lata 1945-1956 odznaczają się w dziejach powojennej Polski niezwykłą dynamiką przemian społeczno-politycznych, mających swe bogate doświadczenie i dramatyczne odzwierciedlenie w działalności wydawnictw. (...) Okres ten w badaniach księgoznawczych nie został dotąd szczegółowo opracowany (...). Celem badawczym niniejszej pracy jest uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy na temat warunków i profilu wydawnictw łódzkich w zaznaczonym okresie. Jest to zadanie ze wszech miar ważne dla lokalnej bibliologii łódzkiej i innych ośrodków badawczych. W tym znaczeniu propozycja pani Magdaleny Rzadkowolskiej przysłuży się lepszemu poznaniu łódzkiego środowiska ludzi książki w ważnym okresie lat 1945-1956 oraz zrozumieniu zachodzących tam procesów wydawniczych.