Muzea | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
do 8 SIERPNIA 2021 / 1 SIERPNIA 2021

Uwaga, historyczny dokument

Przywilej renowacyjny dla Łodzi z 1433 roku podpisany przez Władysława Jagiełłę prezentowany jest w Muzeum Miasta Łodzi.
25 MAJA 2021 - 31 SIERPNIA 2021 / 9 SIERPNIA 2021 - 9 SIERPNIA 2021

Archeologia i etnografia pełne atrakcji

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w wakacje przygotowało konkursy i warsztaty. Odwiedzający mogą dowiedzieć się m.in. jak wyglądał świat jaskiniowców, wziąć udział w konkursie na archeologicznego superbohatera, czy poznać podstawy introligatorstwa. Pamiętano również o Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych - 25 VII. 
ROZMOWA. Bardzo bym chciał nawiązać do czasów, kiedy z muzeum „wychodziło” kilkanaście ekspedycji naukowych, a dział konserwacji był liderem w Polsce w swojej dziedzinie. Potencjał jest olbrzymi – mówi Dominik Kacper Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego.
Rocznice skłaniają zwykle do patrzenia wstecz, ale dla Muzeum Sztuki w Łodzi 90-lecie otwarcia stałej ekspozycji Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy a.r. jest również okazją do spoglądania w kierunku jutra.
W ostatnim czasie zmieniły się składy rad Muzeum Sztuki w Łodzi i Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
"Awangardowe muzeum" – pod redakcją Jarosława Suchana i Agnieszki Pindery – to pierwsza publikacja, która pozwala rozpoznać awangardową autoinstytucjonalizację jako odrębne i swoiste zjawisko. Proponuje porównanie kilku awangardowych (para)instytucji powstałych między I a II wojną światową. Wydawcą jest Muzeum Sztuki.
Działalność muzeum to nie tylko wystawy, ale także pasjonująca, ukryta przed oczami zwiedzających praca nad ochroną muzealnych obiektów. Dzięki doposażeniu Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi możliwe będzie sprawne i zgodne ze sztuką konserwatorską przygotowanie obiektów z muzealnej kolekcji do prezentacji na organizowanych przez instytucję nowych wystawach czasowych i stałych.
Pandemia, jej ekonomiczne konsekwencje, a także związane z nią ograniczenia, zmuszają muzea i galerie do przemyślenia sposobu działania. Również kryzys klimatyczny – degradacja naturalnego środowiska wywołana nadprodukcją i masowym transportem – skłania do bardziej odpowiedzialnego planowania przyszłych projektów.
Trzy prace prezentowane na 16. Międzynarodowym Triennale Tkaniny i jedna pokazywana w ramach wystawy „Dialogi – poza granicami” trafiły właśnie do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dzieła wzbogacą zbiory współczesnej tkaniny artystycznej.
Dobiegły końca prace renowacyjne zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej. Modernizacja kosztowała 220 000 zł i objęła odnowienie elewacji budynku, renowację stolarki drzwiowej i okiennej, obróbki blacharskie, naprawę cokołów i schodów.