Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Nieznana, ale z pewnością ogromna liczba nowożeńców pierwszym tańcem rozpoczynała tutaj wspólne życie. Wielu nauczycieli miało wystawy swoich dzieł, ściany słuchały niezliczonych braw dla chórów i grup teatralnych. Dziś wesel już się tu nie urządza, ale rozmaite działania artystyczne wciąż się odbywają i na przykład wystawy plastyczne rozplanowane są do końca roku, trudno znaleźć wolny termin.
od 29 LUTEGO 2024

Kalejdoskop 03/24

NOWY NUMER, NOWA SZATA! Jak budować tożsamość w mieście, które przeżyło tyle wzlotów i upadków, któremu brak ciągłości? Łódź co prawda za każdym razem odradza się jak feniks, ale kontuzjowany i okopcony. Trzeba pobudzić refleksję nad tym, czym właściwie było to miasto, zachęcić do odkrywania jego fenomenu. Dziś łódzkość pielęgnuje tworzona oddolnie kultura. Zwłaszcza muzyka rockowa oddaje klimat miasta. Zainteresowanie Łodzią rośnie. Niezbędna do tego wydaje się łączność mieszkańców z własnym dziedzictwem historycznym i kulturowym. Jednym z ważniejszych wątków łódzkiego dziedzictwa jest narracja ukazująca losy robotników, którzy budowali miasto od połowy XIX w. po lata 90. XX w. – czas transformacji, która zepchnęła ich w zbiorową niepamięć. Bez tej wiedzy nie zbudujemy w Łodzi społeczeństwa obywatelskiego.
10 MARCA 2024 - 8 GRUDNIA 2024

Targi Staroci, Rękodzieła i Sztuki Użytkowej

Stacja Księży Młyn – Targ Staroci, Rękodzieła i Sztuki Użytkowej to odbywające się regularnie od 2019 roku plenerowe targi, organizowane przez Fundację Przędzalnia Sztuki, którą tworzą dwie łódzkie artystki mające swoje pracownie na Księżym Młynie: Natalia Kalisz i Ewa Żochowska.
Senior to ma klawe życie. Ma kartę seniora i dzięki niej może taniej, a zatem i więcej korzystać z rozmaitych aktywności. Również z dóbr kultury, choć w tym przypadku dostęp do zniżek jest bardziej ograniczony.
Dwunastu laureatów stypendiów artystycznych Miasta Łodzi do końca 2024 roku przedstawi łodzianom projekty artystyczne: koncerty, spektakle, wystawy czy literaturę.
od 1 LUTEGO 2024

Kalejdoskop 02/24

NOWY NUMER, NOWA SZATA! 50-letni „Kalejdoskop” od teraz wygląda inaczej, ale cele, które sobie stawiamy, przygotowując jego treść, pozostają te same. Chcemy dostrzegać to, co dzieje się w świecie sztuki, literatury, teatru i filmu w Łodzi i województwie. Obserwować ważne dla kultury procesy, być inspiracją dla refleksji i dyskusji. Przez pół wieku „Kalejdoskop” stał się częścią tożsamości Łodzi. A jaka ona jest? Gdzie leżą jej źródła? Co ją kształtowało przez ostatnich dwieście lat? Tropów szukamy w historii, literaturze, przestrzeni, w losach naszych bliskich, zakorzenionych w mieście od dekad.
Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłosił konkurs "Łódź Pełna Kultury", w ramach którego organizacje pozarządowe mogą otrzymać dofinansowanie na realizację łódzkich wydarzeń kulturalnych - jednorazowo nawet 260 000 zł. Oferty można składać do 31 I.
„Kalejdoskop” ma 50 lat. Na jego łamach wciąż trwa rozmowa o kulturze, czyli o tym, co ważne dla mieszkańców Łodzi i województwa, co sprawia, że ich życie staje się lepsze. To wielka odpowiedzialność pełnić funkcję przewodnika po świecie sztuki, literatury, teatru i filmu. „Kalejdoskop” kontynuuje dzieło pokoleń siedmiorga redaktorów i redaktorek naczelnych, którzy kształtowali oblicze pisma, zgodnie z własną wizją i potrzebami zmieniającego się świata. Na początku „Kalejdoskop” potrzebny był jako informator. Teraz tę rolę przejęły media elektroniczne, a miesięcznik lepiej sprawdza się jako platforma inicjowania dyskusji, wymiany myśli i obserwacji ważnych dla kultury procesów.
od 29 GRUDNIA 2023

Kalejdoskop 01/24

NOWY NUMER. Przyglądamy się fenomenowi tańca i muzyki tradycyjnej, które coraz więcej zwolenników znajdują w mieście. Młodzi ludzie, często wykształceni muzycznie, dają się porwać wirowi oberków, mazurków i polek – uczą się grać, uczą się tańczyć. Zanikająca kultura wsi staje się językiem budującym subkulturę miejską. To sięganie do korzeni, czasem bardzo głęboko, jest wyrazem potrzeby poszukiwania tożsamości, oparcia się na czymś prawdziwym w czasach rozmywania się standardów i hierarchii.
Poza tym – styczeń otwiera rok 50-lecia istnienia „Kalejdoskopu”, a przy okazji jubileuszu od numeru lutowego magazyn zmienia swój wygląd… Zależy nam na podtrzymywaniu rozmowy i wspieraniu wrażliwości, dokładaniu naszego skromnego głosu, niewielkiej cegiełki do wspólnego dobra, jakim jest kultura. Jako wspólne dobro i zobowiązanie traktujemy również „Kalejdoskop” i jego 50-letnią historię, której – z dumą to sobie uświadamiamy – jesteśmy częścią.
od 30 LISTOPADA 2023

Kalejdoskop 12/23

NOWY NUMER. Kultura zawsze pozostaje na końcu listy ważnych spraw polityków dysponujących publicznymi pieniędzmi. Z konsekwencjami takiej sytuacji każdego dnia mierzą się osoby pracujące na zapleczu kultury przy organizowaniu koncertów, wystaw, spektakli, festiwali, spotkań, warsztatów, przy wydawaniu książek i produkcji filmów. Wykonują mnóstwo czynności: od aktywności twórczych, jak wymyślenie idei przedsięwzięcia, programu imprezy, przez zmagania z papierologią, po działania prozaiczne typu sprawdzenie biletów czy posprzątanie terenu. Ich praca na ogół jest niewidoczna, traktowana z pobłażliwym lekceważeniem i opłacana na poziomie najniższej krajowej. Dlaczego zatem ludzie legitymujący się rozległą wiedzą, wysokimi kwalifikacjami, świetnie radzący sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach, godzą się na takie warunki?