Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Warsztaty twórcze z obszaru designu, aktywizacja mieszkańców Księżego Młyna, działalność naukowa, badawcza i edukacyjna z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu oraz wydarzenia dla dzieci, rodzin i seniorów – Akademickie Centrum Designu intensyfikuje działalność kulturalną i edukacyjną na Księżym Młynie.
Odsłona 2. debat w OFF Piotrkowskiej pod hasłem "Jak tworzyć modę na Łódź?" jest zatytułowana "Jak tworzyć modę na modę z Łodzi?".
Dwunastu laureatów stypendiów artystycznych Miasta Łodzi do końca 2023 roku przedstawi łodzianom koncerty, spektakle, wystawy czy projekty literackie.
15 MARCA 2023 - 23 MARCA 2023

O komunikacie wizualnym

Podczas rozmowy badaczki z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego opowiedzą o znaczeniu kompozycji komunikatu wizualnego, a za materiał do analizy posłużą prace Zbigniewa Władyki.
Miejska Strefa Kultury w Łodzi działa już blisko półtora roku. Powstała 1 listopada 2021 przez połączenie pięciu miejskich domów kultury przy sprzeciwie pracowników i środowiska, po pozornych konsultacjach społecznych i rocznej batalii. Po drodze Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę Rady Miejskiej powołującą do życia MSK, a miasto złożyło wniosek o kasację tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dziś wśród pracowników panuje poczucie, że to, co się dzieje w MSK, przerosło ich najgorsze obawy. Pisze Bogdan Sobieszek.
Dla niepartyjnych Polaków Stalin był takim samym Ruskiem, jak każdy inny rosyjski satrapa. Pamiętano o rozbiorach Polski, o wojnie polsko-bolszewickiej, o 17 września, o Powstaniu Warszawskim i sowieckość utożsamiano z rosyjskością. Dlatego śmierć Stalina przyjęto radośnie, z nadzieją na zmianę zsowietyzowanej rzeczywistości. Pisze Andrzej de Lazari, rosjoznawca, emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego.
Pan na łowickim zamku nie ma szabli ani kontusza. Nie ma nawet sarmackich wąsów. Częstuje mnie za to aromatyczną kawą, którą przy okrągłym stoliku pijemy w klimatycznej sieni.
28 projektów kulturalnych uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę blisko 2,5 mln zł ze środków miejskich. Będą to m.in. festiwale filmowe, muzyczne i teatralne, słuchowiska, koncerty, spektakle, działania edukacyjno-artystyczne, książki poetyckie, wystawy plastyczne.
NOWY NUMER. To, co się dzieje od kilku lat wokół Miejskiej Strefy Kultury, przywodzi na myśl typ relacji władzy ze społeczeństwem charakteryzowany określeniem „prymat woli”. Władza podejmuje działania, które mają zmienić rzeczywistość. A jeżeli rzeczywistość nie poddaje się łatwo tej obróbce? Tym gorzej dla rzeczywistości. Pomysł połączenia pięciu miejskich domów kultury w jedną instytucję od początku wzbudzał sprzeciw pracowników łączonych podmiotów, a także ekspertów, środowisk artystycznych. Czy można stworzyć coś pozytywnego, mając za punkt wyjścia nierozwiązany konflikt?
25 LUTEGO 2023 - 28 MAJA 2023

90-lecie modernistycznego osiedla

“Nasz dom. Nasz blok. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego 1933/2023” - tak zatytułowaną wystawę można będzie oglądać w Muzeum Miasta Łodzi. Otwarcie 25 II o godz. 17.