RÓŻEWICZ Z BACZYŃSKIM | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

RÓŻEWICZ Z BACZYŃSKIM

Rafał Różewicz z Wrocławia został zwycięzcą XXIII Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Wyniki ogłoszono 15 marca w Domu Literatury.
Jury w składzie: przewodnicząca Justyna Fruzińska (Łódź), członkowie: Bogusław Bujała (Łódź), Roman Honet (Kraków), Monika Kocot (Łódź), Paweł Marcinkiewicz (Opole) przyznało Rafałowi Różewiczowi nagrodę w wysokości 1200 zł.

II Nagrodę, w wysokości 700 złotych otrzymał Bogdan Furtak z Zalesia Górnego za zestaw „Leica”. Nagrodę TETIS za nowatorską poetykę, w wysokości 600 złotych, zdobył w tym roku Piotr Kuśmirek z Teresina. Dwie równorzędne III Nagrody w wysokości 500 złotych każda, przyznano Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry oraz Januszowi Taranience z Białegostoku. Dwa równorzędne wyróżnienia po 300 złotych przypadły w udziale Beacie Kieras z Gdyni oraz Marianowi Lechowi Bednarkowi z Czernicy. Na konkurs wpłynęły 102 zestawy wierszy.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego.

I Nagroda - Rafał Różewicz

W poniedziałek bądźmy ponad podziałami

Oto świat i jego miłość odwzajemniona
uderzeniem skowronka o szybę.
Lecz kot nie wyczuwa trafności przekazu
i znad książek opublikowanych na parapecie
spogląda całym ciałem na to liczniejsze ciało,

jakby miał parcie na szkło. I chciał zbić
filozofię podziału bytów w jedną całość,
co pozwoli mu od razu przejść do rzeczy
istotniejszych. Jak ci obok; przecież
przechodzą tak samo siebie –

raz łatwiej, raz ciężej, wlokąc po schodach
próbki nie z tego świata, ale zachęcające
do odwiedzin; tych zapachów, które
przez szpary w oknach pielgrzymują
do jego nosa oddać hołd zmaganiom ponad

siły. Niech trwają jeszcze, do końca
miejsc na szybie, zajętych przez ślady łapek.
Chcących zgłosić ustawę nakazującą
słońcu tylko wisieć? Przyświecać kotu,
by w końcu już tylko nad nim świecić?