Złote Exlibrisy | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =

Złote Exlibrisy

Nagrodę w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi jury przyznało publikacji „Fabryka snów” pod redakcją i z tekstami Stanisława Zawiślińskiego w opracowaniu graficznym Adama Bremera i Jędrzeja Łosia. Wydawcą książki jest TOYA sp. z o.o.
23 kwietnia wręczone zostały Nagrody Złoty Ekslibris i Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102). Nagrodę w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi jury przyznało publikacji „Fabryka snów” pod redakcją i z tekstami Stanisława Zawiślińskiego, przy współpracy Tadeusza Wijaty, w opracowaniu graficznym Adama Bremera i Jędrzeja Łosia. Wydawcą książki jest TOYA sp. z o.o.

Nagrodę w kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej jury przyznało ex aequo publikacjom:

- „Mocarze czasu: pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej” autorstwa Janusza Hereźniaka. Książkę wydało Łódzkie Towarzystwo Naukowe,

- „Rezerwaty: ochrona przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i województwa łódzkiego” autorstwa Romualda Olaczka. Książkę wydała Oficyna Wydawnicza FOREST w Józefowie.

Nagrodę w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi jury przyznało publikacji: „Potęga Łodzi = Power of Łódź: 2010-12” pod opieką artystyczną Marka Janiaka, Włodzimierza Adamiaka i Marcina Wasilewskiego. Album wydała Fundacja Ulicy Piotrkowskiej oraz Urząd Miasta Łodzi – Biuro Architekta Miasta.

Nagrodę w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej jury przyznało publikacji: „Nekropolie Łęczycy: piękno ukryte w detalu” pod redakcją Lucyny Sztompki oraz zespołu w składzie: Alicja Łosińska, Maria Sęczkowska, Mirosława Żydek, Mirosław Pisarkiewicz, Bolesław Solarski. Tekst w albumie zamieścił Mirosław Pisarkiewicz, a fotografie wykonał Przemysław Marynowski. Album wydało Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej.

Nagrodę Superekslibris przyznano:

- Wydawnictwu HAMAL Andrzej Machejek – za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi,

- Redakcji kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” - za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej.