Łóżko jest bezpieczne | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Łóżko jest bezpieczne

Niebawem minie pięć miesięcy od czasu, gdy Ministerstwo Edukacji i Nauki zażądało od  Muzeum Pałac Saski w Kutnie zwrotu półmilionowej dotacji, którą placówka otrzymała w ramach programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”, przez sejmową opozycję zwanego „willą plus”. Jeśli muzeum będzie musiało oddać dotację, jego dalsza działalność stanie pod znakiem zapytania.
20 stycznia 2023 roku. Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki w MEiN przywozi do Kutna tekturowy czek opiewający na pół miliona złotych. Czek był symboliczny, ale pieniądze prawdziwe. Dyrekcja muzeum w miejscowości, w której Rzymkowski się urodził i gdzie ma swoje biuro poselskie przeznaczyła je między innymi na zakup repliki łóżka, tronu i innych przedmiotów historycznych z czasów saskich. Mają być ozdobą kutnowskiego Pałacu Saskiego, który z dużym wysiłkiem finansowym rewitalizował miejski samorząd.

* * *
XVIII-wieczny, późnobarokowy pałac podróżny króla Augusta III w Kutnie łączył funkcję królewskiej rezydencji i zajazdu pocztowego. Zatrzymywał się tu także Napoleon Bonaparte. Budynek był jednym z najważniejszych zabytków architektury drewnianej w województwie łódzkim – niestety, spłonął w 2003 roku. Władze Kutna postanowiły jednak podnieść go ze zgliszcz i stworzyć tutaj centrum kulturalno-wystawiennicze.
Odbudowa rozpoczęła się w 2019 roku pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Była elementem zadania inwestycyjnego obejmującego także kapitalny remont znajdującego się po sąsiedzku ratusza i budowę nowego pawilonu ekspozycyjnego (w miejscu starej wozowni) oraz podziemnego łącznika. Koszt inwestycji wyniósł niemal 36 milionów złotych, z czego 27 milionów pochodziło z budżetu kutnowskiego samorządu, a 8 milionów to kwota państwowej dotacji.
 
* * *

6 września 2023 roku. Po czterech latach intensywnych prac oddano do użytku odbudowany z ruin Pałac Saski, który od 20 czerwca już oficjalnie nazywa się Muzeum Pałac Saski w Kutnie.

– Dokonało się – mówił Tomasz Rzymkowski, przecinając wstęgę podczas uroczystości otwarcia. Potem wraz z kilkoma innymi osobami został uhonorowany przez dyrekcję placówki statuetką orła za pomoc w odbudowie kutnowskiego zabytku. Sam Rzymkowski w imieniu ministra kultury Piotra Glińskiego wręczał odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Gdy kutnowscy muzealnicy odbierali gratulacje i mówili, że działalność placówki przyczyni się do spopularyzowania historii czasów saskich w Polsce, które mimo ówczesnego kryzysu politycznego, wojen i walk o władzę oraz sporów szlachty z królem przyniosły ważne zmiany w życiu kulturalnym, na biurku dyrektora Muzeum Pałac Saski Grzegorza Skrzyneckiego już od dłuższego czasu leżał list z Ministerstwa Edukacji i Nauki. 17 lipca resort zażądał zwrotu półmilionowej dotacji przywiezionej do swojego obwodu wyborczego przez Tomasza Rzymkowskiego.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła bowiem, że kutnowska placówka otrzymała dotację niezgodnie z zasadami konkursu, które ustalił sam minister Przemysław Czarnek. Żądanie zwrotu funduszy potwierdza słuszność ustaleń kontrolerów NIK, że muzeum w ogóle nie powinno być stroną umowy z MEiN, a zatem pieniądze placówce się nie należały. O dotacje mogły się starać organizacje pozarządowe, w tym harcerskie oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Muzeum w dobrej wierze zawnioskowało o dotację, a ktoś ten wniosek ocenił i zakwalifikował jako właściwy, po czym podpisał. Instytucja otrzymała pieniądze i wydała je na wyposażenie zrewitalizowanego i udostępnionego zwiedzającym Pałacu Saskiego.
Jeszcze w lipcu, tuż po otrzymaniu wezwania do zwrotu dotacji, dyrekcja wysłała do resortu oświaty prośbę o umorzenie tej decyzji. Dlaczego Muzeum Pałac Saski ma ponosić konsekwencje ministerialnej niekompetencji? – zdaje się brzmieć uzasadnienie tej prośby.

– Gdybyśmy odesłali na Wspólną 1/3 w Warszawie pół miliona złotych, musielibyśmy zawiesić działalność – mówi dyrektor Grzegorz Skrzynecki. – Moglibyśmy wtedy jedynie ogrzewać nasz obiekt, trochę oświetlać, mieć na pensje dla pracowników, ale z pewnością nie mielibyśmy możliwości organizowania żadnych muzealnych wydarzeń. Upłynęło wiele miesięcy od wysłania prośby o umorzenie, a decyzji wciąż nie ma.

29 września „Kalejdoskop” wysłał do biura prasowego MEiN prośbę o informację, na jakim etapie jest sprawa dotycząca zwrotu dotacji. Po wielokrotnych monitach, w sprawie odpowiedzi, Adrianna Całus-Polak, rzeczniczka prasowa MEiN przysłała nam maila dopiero 25 października. W nic nie mówiącej odpowiedzi przeczytaliśmy, że „(...) Muzeum Regionalne w Kutnie zostało poinformowane o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej dotacji celowej. Na chwilę obecną decyzja o zwrocie pobranej nienależnie dotacji celowej jest w trakcie procedowania w MEiN”.

Zatem – nadal wiadomo, że nic nie wiadomo. Zapytaliśmy więc ministerstwo, czy zaprzeczy naszym nieoficjalnym informacjom, że decyzja jest odwlekana, aby to już ewentualny nowy rząd i kierownictwo ministerstwa podjęły decyzję o zwrocie dotacji lub uwzględnieniu odwołania muzeum w Kutnie. Zaprzeczenia nie otrzymaliśmy.

Niezależnie od ministerialnej decyzji replika łóżka króla Augusta III Sasa, tron, ławy do pałacowej kaplicy oraz inne elementy wyposażenia kutnowskiego muzeum są bezpieczne i spokojnie czekają na zwiedzających. Jak poinformował nas Artur Kotliński, skarbnik miasta, „w przypadku ostatecznego rozstrzygnięcia w postaci zwrotu otrzymanej z ministerstwa dotacji, Miasto Kutno dokona zwrotu ze środków własnych”.

Bogumił Makowski
Muzeum Pałac Saski w Kutnie

Kategoria

Muzea

Adres

Kutno, pl. Piłsudskiego 20

Kontakt

tel. 24 337 19 01

Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10–18
Wejścia odbywają się tylko z przewodnikiem, co godzina.
Ostatni zwiedzający wchodzą o godz. 16.
Nieczynne w poniedziałki i dni poświąteczne.