PIENIĄDZE NA REMONTY MUZEUM SZTUKI | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =

PIENIĄDZE NA REMONTY MUZEUM SZTUKI

Muzeum Sztuki w Łodzi – instytucja kultury Samorządu Województwa Łódzkiego - dostanie ponad 18 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.

Muzeum Sztuki w Łodzi – instytucja kultury Samorządu Województwa Łódzkiego - dostanie ponad 18 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację siedziby muzeum przy ul. Więckowskiej 36 (12 242 000 zł dotacji unijnej) oraz na powstanie muzealnego magazynu studyjnego, który będzie dostępny dla zwiedzających (6 577 000 zł dotacji unijnej). Całkowity koszt obu inwestycji to w sumie około 27 mln zł (17 623 896,61 zł na rewitalizację budynków B i C oraz 9 439 006,66 zł na utworzenie magazynu w budynku J). Projekty otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Pierwszym projektem, który zostanie zrealizowany dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko, będzie rewitalizacja infrastruktury muzeum w budynków B i C wchodzących w skład siedziby głównej muzeum przy ul. Więckowskiego 36. Za kwotę 17 623 896,61 zł zostaną one przebudowane i nadbudowane, a także przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwoli rozwinąć w nich działalność i ofertę zgodną ze standardami współczesnego muzeum: pojawią się w nim windy, sale do prowadzenia działalności edukacyjnej i realizacji programu towarzyszącego poszczególnym wystawom, zostanie również zmodernizowana biblioteka, w której zbiorach znajdują się unikatowe specjalistyczne pozycje.

W ramach drugiego projektu muzeum rozbuduje i przebuduje znajdujący się na terenie siedziby głównej przy ul. Więckowskiego 36 budynek „J”. Budynek, który ze względu na swój stan pełni obecnie ograniczone funkcje gospodarcze, zostanie wyburzony do wysokości parapetów, a następnie nadbudowany i rozbudowany oraz wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną niezbędną dla magazynów, pracowni i warsztatów. W efekcie muzeum zyska nową powierzchnię do przechowywania zbiorów.


Inne łódzkie instytucje, które otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to: EC1 (18 mln zł), Szkoła Filmowa (15 mln), Akademia Muzyczna (14 mln), Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki (14 mln) oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego (6 mln). 
Muzeum Sztuki ms1

Adres

Łódź, ul. Gdańska 43

Kontakt

tel. 42 633 97 90
bilety: 15 i 10 zł
w środy wstęp wolny