Piotr Pasiewicz. Pustka/istnienie/istota | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

Piotr Pasiewicz. Pustka/istnienie/istota

Łódzki artysta Piotr Pasiewicz tworzy abstrakcyjne prace w technice mieszanej, zajmuje się też performensem i artystycznym eksplorowaniem łódzkich przestrzeni pofabrycznych. Prowadzi autorską galerię sztuki (aktualnie zamkniętą z powodu obostrzeń), gdzie na wystawach zestawia swoje prace z dziełami innych artystów. Prezentujemy jego prace.
W Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim do 8 XI 2020 trwała wystawa prac Piotra Pasiewicza „Emptiness-Existence-Entity”. Poniżej fragment tekstu jej towarzyszącego, autorstwa Barbary Haręży:

„Wystawa prezentuje cykl obrazów zatytułowany Theatrum forms, o którym można powiedzieć, że stanowi swoistą prefigurację trwale przewijającej się w całej twórczości Piotra Pasiewicza refleksji nad kruchością i ulotnością naszego istnienia. Jej najpełniejszy wyraz odnajdziemy w aktualnie powstającej serii prac Wieloformy (…). Dopełnieniem narracji wystawy jest zapis wideo the DREAM, rejestrujący performance artysty na temat metafizycznych relacji człowieka z naturą. W ramach tej akcji artysta podejmuje próbę symbolicznego aktu zespolenia swojego cielesnego i duchowego istnienia z naturą. Tym samym daje asumpt do dalszych dociekań nad istotą istnienia i związaną z nią ideą pustki. Punktem wyjścia do wszelkich działań Piotra Pasiewicza jest bowiem głęboka konstatacja wywodząca się z filozofii Wschodu o iluzorycznej jaźni człowieka warunkującej jego istnienie oraz o nierozłączności tego jednostkowego istnienia z wszechświatem. Artysta na gruncie aktualnej wystawy stawia więc pytania o pozorność naszego świata i naturę otaczającej nas rzeczywistości, o granice poznania złożoności struktury wszechświata czy wreszcie o tożsamość własnego Ja. Swoje rozważania koncentruje wokół zagadnienia pustki, istnienia oraz istoty. (…) Zdaniem artysty pustka i istnienie wzajemnie się przenikają, ponieważ naturą naszego ograniczonego istnienia jest odwieczna tęsknota, niespełnienie i poczucie straty. (…) Sztuka jako jedna z nielicznych dziedzin aktywności człowieka poprzez swój transcendentalny wymiar daje możliwość obcowania z tytułową pustką, a przez to pośrednio pozwala odkryć prawdę o istocie istnienia”.

Piotr Pasiewicz
Urodzony w 1979 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie w 2013 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga) u prof. Andrzeja M. Bartczaka. Wykorzystuje różne techniki i media: grafikę warsztatową, malarstwo, rysunek, performance, tworzy wideo-art oraz krótkie formy filmowe. W 2011 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje w Łodzi. Prowadzi autorską galerię Art Hub.

Kategoria

Sztuka