Bacewicz, Mozart, Primuz sprawdzili akustykę | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =

Bacewicz, Mozart, Primuz sprawdzili akustykę

Orkiestra Smyczkowa PRIMUZ złożona ze studentów i absolwentów łódzkiej Akademii Muzycznej zaprezentowała warunki akustyczne nowego budynku uczelni przy ul. Żubardzkiej. Próba generalna wypadła znakomicie.
Orkiestra Smyczkowa PRIMUZ złożona ze studentów i absolwentów łódzkiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem profesora Łukasza Błaszczyka zaprezentowała warunki akustyczne nowego budynku uczelni przy ul. Żubardzkiej. Próba generalna wypadła znakomicie. Artyści wykonali Koncert na orkiestrę smyczkową, skomponowany prze współpatrona uczelni Grażynę Bacewicz oraz  Divertimento D- dur KV 136.  W.A. Mozarta.

Przed koncertem  podczas konferencji prasowej (28.10.2013) mówiono dużo o projekcie i walorach nowego budynku oraz planach związanych z jej wykorzystaniem.
Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi prof. Cezary Sanecki, kanclerz uczelni Agnieszka Grochulska, architekt Włodzimierz Nowakowski (autor projektu architektonicznego Sali) oraz koordynator projektu  europejskiego Magdalena Janus-Hibner. opowiadali o idei projektu, o uniwersalności i komfortowych warunkach nowego budynku, cennych nowych salach wykładowych i studiu nagrań, znakomitej akustyce Sali koncertowej, co w sumie przekłada się na nowe możliwości rozwoju artystycznego i dydaktycznego uczelni oraz dogodniejsze warunki studiowania: nowy budynek tworzy jeden kompleks przestrzenny z Domem Studenckim Akademii.
– Oddanie budynku Sali koncertowej to bardzo ważny etap w rozwoju uczelni – mówił rektor prof. Cezary Sanecki. – Nowy budynek daje nam nowe możliwości i nową przestrzeń, pozwala złapać oddech w planowaniu bieżącej działalności dydaktycznej i urealnianiu planów związanych ze zwiększaniem ilości kierunków studiów. Już w przyszłym roku uruchomimy dyrygenturę symfoniczną oraz kierunek z trzema nowymi specjalnościami: muzyka estradowa, choreografia sceniczna i musical – wylicza rektor. – Sercem nowego budynku jest nowoczesna, piękna sala koncertowa ze świetną akustyką, która – mam nadzieję – w niedługim czasie wpisze się w pejzaż kulturalny Łodzi i całego regionu. Długo czekaliśmy na tę możliwość, aby wszystkie projekty artystyczne przygotowywane przez studentów i pedagogów Akademii móc prezentować na własnej scenie.  
Na 5,5 tysiąca metrów kwadratowych i czterech kondygnacjach budynku znajdują się: sala koncertowa z widownią dla 300 osób, profesjonalne studio nagrań, sala prób dla orkiestr i chórów, 12 sal akustycznie przystosowanych do zajęć z instrumentalistami (będą przeznaczone dla „najgłośniejszych” specjalności: trąbka, saksofon, puzon, waltornia, tuba, perkusja, oraz dla harf i kontrabasów), sala do zajęć zespołowych, 2 sale do zajęć ruchowych dla studentów specjalności rytmika oraz choreografia i techniki tańca, kilka sal wykładowych, ćwiczeniowych, garderoby.  

Nowocześnie wyposażona Sala koncertowa, dzięki znakomitej akustyce i wysokiej klasy nagłośnieniu, stwarza komfortowe warunki do koncertów symfonicznych, oratoryjnych i kameralnych oraz nagrań różnych gatunków muzyki, szczególnie muzyki klasycznej i jazzowej. Wyposażona w fosę dla orkiestry i kurtynę jest przystosowana również do spektakli operowych i tanecznych. O oryginalnych rozwiązaniach architektonicznych budynku opowiadał Włodzimierz Nowakowski: – Sala koncertowa ma 600 m2 i co ciekawe – jest podzielona dokładnie na pół: powierzchnia sceny i widowni jest taka sama.  W ten sposób uzyskano wielką scenę, która pomieści jednocześnie wielki aparat wykonawczy – 160 muzyków, w tym 80-osobową orkiestrę i 80-osobowy chór. Rozległa estrada umożliwia realizacje teatralne, w w przypadku koncertów solowych czy kameralnych – dostawienie 140 dodatkowych krzeseł dla publiczności. Architekt podkreślał również znaczenia wyspowego usytuowania widowni:  – To komfortowe rozwiązanie dla słuchaczy, bo każdy siedzi w odległości co najmniej trzech metrów od ściany. Budowa oraz wszystkie elementy wyposażenia sali koncertowej, umiejscowionej centralnie wewnątrz budynku, dla wytłumienia wszelkich zakłóceń dobiegających z zewnątrz, zostały podporządkowane akustyce. Są to m.in. wielowarstwowe, grube ściany i podłogi, konstrukcja i pokrycie foteli, liczne ustroje akustyczne, w tym efektowne kuliste soczewki widoczne nad sceną, tysiące ukrytych w ścianach rezonatorów.  
Multimedia i nagłośnienie – na nich koncentrowaliśmy się, planując wyposażenie budynku Sali koncertowej – podkreślała kanclerz Agnieszka Grochulska, opowiadając o zaawansowanych technologiach zastosowanych w nowym obiekcie. Dla Sali koncertowej i studia nagrań został zakupiony wysokiej klasy sprzęt do  nagłaśniania i rejestracji dźwięku, dostosowany parametrami do muzyki klasycznej, zapewniający audiofilskie warunki odbioru muzyki. W połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie instalacji teleinformatycznych i elektroakustycznych tworzy on złożony system, który umożliwia nagłośnienie sali przy równoczesnej niezależnej realizacji transmisji na żywo, 48-śladową rejestrację dźwięku, wyświetlanie na telebimie bieżących realizacji ze zdalnie sterowanych kamer i rejestrację wideo.    

Projekt „Budowa Sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego). Dotychczas pochłonął ponad 42 mln złotych, ostatecznie uczelnia szacuje, że jego koszt zamknie suma ok. 44 mln zł. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pochodzi ponad 28 mln zł, pozostałe środki pochodzą z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczysty koncert inauguracyjny już 17 października. Orkiestrę Symfoniczną AM poprowadzi Maestro Jerzy Semkow.