Łódzkie uczelnie za unijne pieniądze | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Łódzkie uczelnie za unijne pieniądze

Dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego uczelnie wyższe z Łódzkiego realizują 17 projektów o łącznej wartości 157 mln zł (w tym unijne dofinansowanie - 116 mln zł).
Dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego uczelnie wyższe z Łódzkiego realizują 17 projektów o łącznej wartości 157 mln zł (w tym unijne dofinansowanie - 116 mln zł).

Dodatkowo szkoły wyższe korzystały z pomocy unijnej realizując projekty w ramach programów krajowych tj. Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tu realizowane są 22 projekty
o ogólnej wartości przekraczającej 628 mln zł (ponad 500 mln zł dofinansowania). W sumie daje to liczbę 39 projektów na łączną kwotę ponad  785  mln zł (w tym ponad 616 mln stanowi unijne wsparcie).

Przykładowe projekty realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego:

· Akademia Sztuk Pięknych utworzyła Centrum Promocji Mody. Wartość projektu: 26 mln zł. Za te pieniądze powstała m.in. wielofunkcyjna aula wraz z profesjonalną salą pokazową, a w strukturach uczelni działa jednostka organizacyjna „Centrum Promocji Mody". ASP będzie też prowadzić działalność doradczo-informacyjną, promocyjną oraz wystawienniczą. W ramach projektu realizowana będzie współpraca z projektantami, stylistami, seminaria nowych technologii oraz wyjazdy na światowe targi mody i technologii włókienniczych.

· Akademia Muzyczna przeprowadziła rewitalizację w Sali Balowej Pałacu Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32. Wartość projektu oszacowana była na 2,8 mln zł. Jeszcze większy projekt uczelnia zrealizuje z funduszy centralnych – utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej. Zakłada on budowę nowego obiektu przy ul. 1 Maja, w którym znajdować się będą: Biblioteka Główna i Fonoteka, Instytut Muzyki Eksperymentalnej ze studiem nagrań i laboratorium dźwiękowym, pracownia kształcenia słuchu i badań nad percepcją słuchową dzieła muzycznego, sala audytoryjna oraz pomieszczenia dydaktyczne. Projekt wart jest 20 mln zł.

 · PWSFTViT, oprócz wielkiego projektu z funduszy centralnych - Centrum Nowych Mediów, warte ok. 30 mln zł, prowadzi też projekty ze środków regionalnych. Np. utworzyła wydziałową Pracownię Realizacji Multimedialnych. Jej specjalistyczne wyposażenie służy rozwijaniu praktycznych umiejętności warsztatowych w posługiwaniu się nowymi technologiami  edycji obrazu cyfrowego w fotografii i cyfrowej obróbce materiałów wideo.

· W odnawialne źródła energii inwestuje Politechnika Łódzka. Dzięki projektowi o wartości prawie 4 mln zł na budynku Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki zamontowano ogniwa fotowoltaiczne. Promieniowanie słoneczne jest bezpośrednio przetwarzane na energię elektryczną. Dodatkowo w laboratorium elektroniki prowadzone są unikalne w skali kraju prace badawcze nad nową generacją ogniw słonecznych.

 · Z kolei nad jakością wody w Łódzkiem czuwa Uniwersytet Łódzki. W ramach projektu wartego 1,2 mln zł przeprowadził  modernizację sprzętu i wprowadził innowacyjne metody monitoringu w Pracowni Zagrożeń Środowiska. Nowoczesny sprzęt do monitoringu toksycznych zakwitów sinicowych w wodzie pozwala prognozować występowanie zagrożeń, co będzie poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców.