Po co domy kultury? | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

Po co domy kultury?

Chcielibyśmy na łamach „Kalejdoskopu” oraz portalu e-kalejdoskop.pl rozpocząć dyskusję na temat modelu publicznych instytucji kultury – ich misji, struktury i metod działania.
Chcielibyśmy na łamach „Kalejdoskopu” oraz portalu e-kalejdoskop.pl rozpocząć dyskusję na temat modelu publicznych instytucji kultury – ich misji, struktury i metod działania.
 
Umieśćmy nasze rozważania w kontekście coraz częściej negowanego podziału na kulturę wysoką i niską. Czym powinny zajmować się domy kultury? Jakie zadania stoją przed animatorami? Czy celem ich działań powinno być „rozpoznawanie i wspieranie kompetencji kulturalnych”, pobudzanie aktywności, rozwijanie kreatywności? Czy poszerzanie grupy osób uczestniczących w kulturze ma być jedynie sposobem budowania pozytywnych relacji, a tym samym osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jawi się „rozwój kapitału społecznego” – niczym fetysz współczesnych socjologów i teoretyków kultury, którzy uczestniczą w tworzeniu strategii rozwoju państwa?
 
Może hierarchiczny model kultury jest stanem naturalnym i domy kultury powinny pracować nad kształtowaniem potrzeb i podnoszeniem kompetencji kulturalnych społeczeństwa? Czy uczestnictwo w kulturze i rozwój osobisty może być celem samym w sobie? Wtedy działania animatorów obejmowałyby nie tylko organizowanie wydarzeń, ale też przyciąganie uwagi i zaangażowania potencjalnych odbiorców, wypracowanie nowych metod dotarcia do nich oraz przygotowanie uczestników do „skonsumowania” spektaklu, wystawy, spotkania z twórcą. Czy domy kultury powinny w dużo większym stopniu zająć się marketingiem?
 
A może placówkom kultury nie są potrzebni animatorzy? Pomieszczenia i sprzęt doskonale zagospodarują stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i twórcy niezrzeszeni. Pracownikom pozostaną tylko funkcje administracyjne.
 
Przychodzą nam na myśl jeszcze inne pytania: Jak na misję i metody pracy domu kultury wpływa otoczenie, w którym działa? Kto, komu i za co powinien płacić? Dom kultury to zakład pracy, firma czy przestrzeń publiczna? Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że mogą istnieć ważne pytania, które należy postawić, a których tu nie przywołaliśmy.
 
Zapraszamy do dyskusji. Państwa wypowiedzi będziemy zamieszczać na łamach „Kalejdoskopu” oraz na stronach portalu. Wypowiedzi prosimy przesyłać na adres kalejdoskop@ldk.lodz.pl w temacie należy wpisać: "Po co domy kultury?"