Sezon został otwarty! | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =

Sezon został otwarty!

Podczas inauguracji łódzkiego sezonu kulturalnego 2013/2014 ludzie kultury odebrali liczne odznaczenia.
23 września w Centralnym Muzeum Włókiennictwa uroczyście zainaugurowano łódzki sezon kulturalny 2013/2014. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie kultury.  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski przyznał:  
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
Mirosławie Chabie (starszy kustosz, kierownik Filii nr 2 MBP Łódź-Bałuty), Annie Dynkowskiej (kustosz, kierownik Filii nr 6 MBP Łódź-Bałuty), Iwonie Grabowskiej (pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Muzeum Kinematografii w Łodzi), Danucie Kaczmarek (starszy kustosz, kierownik Filii nr 18 MBP Łódź-Bałuty), Monice Kubik (kustosz, instruktor MBP Łódź-Bałuty), Małgorzacie Osiewicz (starszy bibliotekarz, kierownik Działu Udostępniania MBP Łódź-Bałuty), Zofii Szopie (pracownik Działu Edukacji i Upowszechniania Kultury Filmowej Muzeum Kinematografii w Łodzi), Grażynie Tomaszewskiej (pracownik Działu Finansowo – Księgowego Muzeum Kinematografii w Łodzi), Krystynie Weintritt (dyrektor Centrum Kultury Młodych); 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
Jolancie Kozioróg-Grzaneckiej (starszy kustosz, kierownik Filii nr 21 MBP Łódź-Bałuty), Katarzynie Sierockiej-Poper (starszy bibliotekarz, kierownik Filii nr 4 MBP Łódź- Bałuty), Katarzynie Szubert-Kowalskiej (starszy kustosz, kierownik Filii nr 14 MBP Łódź-Bałuty), Marii Wójcik (starszy kustosz, instruktor MBP Łódź-Bałuty).  

Minister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski przyznał Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” następującym osobom: Jadwidze Białkowskiej (starszy bibliotekarz ,kierownik Filii nr 10 MBP Łódź-Śródmieście), Beacie Bogusławskiej (kustosz MBP Łódź-Bałuty), Annie Domagalskiej-Łabędzkiej (starszy bibliotekarz MBP Łódź-Bałuty), Sylwii Kowalczyk (starszy bibliotekarz, kierownik Filii nr 1 MBP Łódź-Bałuty).
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty z okazji 50-lecia działalności, za zasługi w rozwoju bibliotekarstwa i upowszechnianiu czytelnictwa.    

Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury nagrody Prezydent Miasta Łodzi odebrali: Tomasz Gołębiewski (koncertmistrz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, założyciel RubinsteinQuartet, menadżer, prowadzi agencję impresaryjną; pomysłodawca cyklu koncertów na dziedzińcu Białej Fabryki - Geyer Music Factory).
Jacek Królewski (główny konserwator Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. kierownik Pracowni Konserwacji Tkanin; należy do czołówki polskich konserwatorów; od 1983 r. rzeczoznawca w zakresie konserwacji tkaniny i metalu Ministerstwa Kultury i Sztuki, od 1991 r. rzeczoznawca w zakresie konserwacji tkanin Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Działu Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 1993 r. rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w zakresie konserwacji sztuki zdobniczej – w dziedzinie tkaniny).
Monika Barbara Kubik (kustosz, instruktor MBP Łódź-Bałuty; członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; pełni nadzór merytoryczny nad dwudziestoma filiami w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym).
Barbara Kurowska (zatrudniona w Muzeum Kinematografii w Łodzi od 1986 r., należy do grona współzałożycieli tej instytucji; od 2008 r. pełni funkcję z-cy dyrektora muzeum; pod jej kierownictwem muzeum zwiększyło zakres swojej działalności; jest odpowiedzialna za stronę redakcyjną publikacji muzealnych, wśród których najważniejsza to seria dotycząca historii scenografii filmowej).
Janusz Lange (od 1990 r. jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi, uczestniczył w pracach Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego w Łodzi – to pierwszy w Polsce pomnik katyński usytuowany na otwartej przestrzeni; z jego inicjatywy nadano nazwę terenowi wokół pomnika - Plac Ofiar Zbrodni Katyńskiej - wmurowano 9 tablic upamiętniających zbrodnię katyńską, m.in. tę na murach klasztoru w Starobielsku; jest organizatorem wielu wystaw w Polsce i za granicą oraz corocznych uroczystości religijno-patriotycznych).
Danuta Pospiech (zatrudniona w POS od 1984 r.; w 1992 r. utworzyła w POS Galerię „526”, której głównym celem było wystawianie prac studentów i absolwentów łódzkiej ASP; organizowała również plenery malarskie dla młodych twórców; w celu promowania twórczości plastycznej młodzieży utworzyła Galerię „Pospieszną”; od 2002 r. organizuje plener „Przestrzenne Formy z Wikliny”, który stał się międzynarodowym konkursem).
Jolanta Sobieraj (pracę zawodową rozpoczęła w 1979 r., od r. 1993 sprawuje funkcję kierownika Filii nr 4, a następnie Filii nr 3 MBP Łódź - Śródmieście; szczególnie zaangażowana w prowadzenie warsztatów komputerowych skierowanych do osób powyżej 60 roku życia; dla młodzieży z Gimnazjum nr 1 organizowała panele dyskusyjne dot. uzależnień oraz występy teatralne).
Stanisław Marek Stachura (od 1981 r. jest aktywnym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, projektowaniem graficznym, projektowaniem form przemysłowych; z ważniejszych wystaw należy wymienić wystawę w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w grudniu 2012 r, wystawę indywidualną w „Club Carte Blanche” w styczniu 2008 r., wystawę w Trzyńcu w Czechach we wrześniu 2003 r., wystawę „Sztuka Projektowania” Warszawa w październiku 2001 r., czy wystawę indywidualną w Galerii „Na piętrze” w marcu 2001 r.).
Katarzyna Maria Żuk (z Teatrem Nowym związana od 15 lat, wykreowała wiele ciekawych ról, m. in. w „Kto nie ma, nie płaci”, „Świętej Joannie szlachtuzów”, „Kokolobolo”, „Karle, Dawnie i innych żywiołach” czy w „Pastorałce”; zagrała w filmie „Księga wielkich życzeń” w reż. Sławomira Kryńskiego; od 10 lat prowadzi własną grupę teatralną).

W tym roku laureatką Srebrnego Pierścienia - nagrody Dyrektora Wydziału Kultury - została Agnieszka Skrzypczak, artystka Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi - za rolę w monodramie „Marzenie Nataszy” Jarosławy Pulinowicz w reż Nikołaja Kolady.