Z całej Polski „BLISKO” | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =

Z całej Polski „BLISKO”

Przez dwa dni (6 i 7 VI 2024) beneficjenci „BLISKO” – programu grantowego Narodowego Centrum Kultury – wymieniali się informacjami o zrealizowanych przedsięwzięciach i  doświadczeniami z tym związanymi. W ciągu pięciu lat funkcjonowania programu skorzystało z niego blisko 200 bibliotek, które zostały wsparte grantami na łączną kwotę niemal 22 milionów złotych. Na miejsce spotkania bibliotekarzy wybrano łódzką Mediatekę MeMo.
Zdaniem Roberta Piaskowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Kultury, Łódź pokazuje, czym mogą być biblioteki i jak tworzyć relacje z lokalną społecznością oraz jak podnosić kompetencje bibliotekarek i bibliotekarzy: – Dlatego Biblioteka Miejska w Łodzi jest wzorem dla placówek w innych miejscowościach. Właśnie dlatego na miejsce konferencji wybraliśmy Łódź.

Halina Bernat, dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Łodzi, potwierdza, że bibliotekarze z całego kraju regularnie przyjeżdżają do Łodzi i podpatrują, jak pracują miejskie biblioteki. – Realizujemy nowatorskie rozwiązania, które są zauważane w całym kraju nie tylko przez bibliotekarzy, ale także przez czytelników. Dzielimy się z innymi bibliotekami dobrymi praktykami, pokazujemy, że w łódzkich bibliotekach każdy może czuć się swobodnie, że biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki, ale i takie, w którym  realizowane są także inne aktywności – mówi Bernat.

I wydaje się, że taka filozofia działania bibliotek w Łodzi przynosi dobre rezultaty: wzrost czytelnictwa w grupie młodzi dorośli wyniósł 43 procent, a liczba osób korzystających rocznie z bibliotek w Łodzi to 1 mln 600 tysięcy.
Taki ogólny trend w czytelnictwie potwierdza Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, dodając, że biblioteka to jest inwestycja w społeczeństwo i jego modernizację.

– Dzięki czytaniu jesteśmy bardziej otwarci, gotowi na zmiany. Biblioteka jest usługą społeczną, której potrzebujemy wszyscy. Z tej usługi każdy może skorzystać za darmo. Warto też dodać, że w każdej lokalnej wspólnocie biblioteka jest wyrazem ambicji i aspiracji tej wspólnoty – mówił dyrektor Makowski.
Mateusz Adamkowski, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podkreślał, że biblioteki muszą istnieć w każdej gminie i stanowią potencjał, który wymaga coraz większego zaangażowania państwa oraz samorządów, aby wspierać rozwój czytelnictwa w Polsce. Jednym ze sposobów owego wspierania jest właśnie program „BLISKO”.

Nazwa programu „BLISKO” jest akronimem słów Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / Oddolność. Jego adresatami są biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowymi instytucjami kultury, dla których organem założycielskim jest gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tysięcy mieszkańców.

– Program finansuje projekty współpracy, konferencje, tworzenie nowych usług przez biblioteki. Jedne inwestują w szkolenia i warsztaty dla swoich pracowników, inne koncentrują się na współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami kultury, ze szkołami... – wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Jednym z przykładów dobrych praktyk wśród beneficjentów programu jest działalność Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. – Realizujemy projekt, który nazwaliśmy „Archiwum czasu” – opowiada Emilia Siwińska z grudziądzkiej placówki. – W tym roku zaplanowaliśmy pięć szkoleń dla bibliotekarzy i instytucji, z którymi współpracujemy. Szkolenia przygotują nas do prowadzenia nowych działań i wzbogacenia oferty bibliotecznej.
W bibliotece zostanie uruchomiona usługa Memory Lab, czyli przegrywanie np. kaset VHS na CD lub inny nośnik pamięci, rekonstrukcja starych zdjęć. W Grudziądzu wierzą, że mieszkańcy włączą się w akcję tworzenia archiwum społecznego, przekazując bibliotece materiały związane z miastem, w tym z biblioteką. Natomiast okazją do zaprezentowania księgozbioru dotyczącego zdrowego stylu życia i poradników psychologicznych będzie „Fitness nie tylko dla ciała” – zajęcia z wykładem na temat działań prozdrowotnych. Celem projektu „Archiwum czasu” jest wzmocnienie roli biblioteki jako „trzeciego miejsca” (poza domem i pracą), jednoczącego społeczność lokalną poprzez prowadzenie działań kulturalnych, przyczyniających się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i świadomego uczestnictwa w kulturze.

Wspólnie ze środowiskiem lokalnym zostanie w Grudziądzu stworzona gra MEMO dla najmłodszych. Wydrukowana, znajdzie się w każdej filii biblioteki w mieście. Dzięki wsparciu finansowemu z programu „BLISKO” podczas międzypokoleniowych warsztatów będzie też opracowana wielkopłaszczyznowa gra tworzona przez różne grupy społeczne.

Finałem projektu „Archiwum czasu” będzie wystawa pod tytułem „Zatrzymane w…książce”, pokazująca wszystko to, co bibliotekarze w Grudziądzu znajdują w książkach oddawanych przez czytelników. Będzie to zatem ekspozycja „z przymrużeniem oka”.

Bogumił Makowski
Mediateka MeMo

Kategoria

Wiadomości

Adres

Łódź, ul. Moniuszki 5

Kontakt

Czynna:
wtorek–piątek w godz. 9–20
sobota w godz. 13–20
niedziela w godz. 12–18