Brakuje na NCKF | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Brakuje na NCKF

Czy znajdą się dodatkowe pieniądze na wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej w EC1 Wschód? Chodzi o 50 mln zł. Pozostało zaledwie kilka dni. W przeciwnym razie otwarcie Centrum, planowane na koniec 2020 roku, znacznie się opóźni.
W lutym ogłoszony został przetarg „Przebudowa i wyposażenie EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej”. Chodziło o stworzenie trzech ścieżek dydaktycznych: „Kino Polonia”, „Materia kina” i „Mechaniczne oko”, wyposażenie przestrzeni edukacyjnych oraz pracowni badawczej. Wpłynęła jedna oferta. Jej wysokość (85 mln zł) ponaddwukrotnie przekroczyła planowany budżet przedsięwzięcia (36 mln zł). Skąd to niedoszacowanie?

– Przyczyną jest niekorzystna sytuacja na rynku budowlanym, która zmienia się niemal z tygodnia na tydzień – wyjaśnia Rafał Syska, dyrektor NCKF. – Nie bez znaczenia jest też skala i stopień skomplikowania przedsięwzięcia. Mamy do czynienia z największą przestrzenią wystawienniczą poświęconą filmowi w Europie. Dlatego takiego zadania mogą podjąć się konsorcja (łączące firmy zajmujące się budowlanką, wystawiennictwem i produkcją treści). To także winduje koszty. Przecież nie wzięliśmy cen z kosmosu. Opieraliśmy się na odpowiednich cennikach i procedurach. Postępowaliśmy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Nie jesteśmy jedyni. O ile pamiętam, w wypadku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie koszt szacowano na ok. 250 mln zł oferta wyniosła 417 mln, Muzeum Historii Polski – szacunek 500 mln, oferta – 750 mln.

Od kilku tygodni trwa ożywiona korespondencja, wyjaśnienia, spotkania i rozmowy między NCKF a przedstawicielami organizatorów, czyli Urzędem Miasta oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o to, aby te podmioty (jeden albo obydwa) dołożyły brakujące 50 mln zł. Wtedy prace potoczą się zgodnie z planem tak, by NCKF zostało w całości udostępnione do końca 2020 roku.

Jeśli pieniądze się nie znajdą, trzeba będzie powtórzyć przetarg, co zajmie dodatkowe miesiące. Inwestycja finansowana jest z pieniędzy unijnych oraz wkładu miasta. Dlatego konieczne też będzie wynegocjowanie z Unią Europejską przesunięcia terminu zakończenia projektu. Rafał Syska zapewnia, że nie wchodzi w grę okrojenie planowanych wystaw stałych ani rezygnacja z którejkolwiek z nich.

Bogdan Sobieszek

Kategoria

Film