Wirtualne surfowanie | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

Wirtualne surfowanie

Grafika: mat. prasowe

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi poleca surfowanie po wirtualnej „Literackiej Mapie Województwa Łódzkiego”: Znajdziemy na niej oznaczenia lokalizacji, z którymi byli związani pisarze, i "miejsc akcji" pojawiających się w tekstach literackich. 
Mapa składa się z 2 części:

1. Śladami Twórców

2. Tropem Fabuły

Pierwsza mapa pn. "Śladami Twórców" prezentuje ślady obecności i działalności pisarzy, poetów, dramaturgów na terenie województwa łódzkiego: miejsca, w których mieszkali, tworzyli swe dzieła, w których wypoczywali bądź odwiedzali.

Ponadto mapa przedstawiała pomniki, tablice pamięci i inne zabytki kultury związane z twórcami, a także ulice, place, parki, instytucje czy wydarzenia kulturalne nazwane ich imieniem.

Ukazuje także miejsca siedzib muzeów literackich, izb pamięci, działalności grup i stowarzyszeń literackich.

Celem projektu jest ukazanie ciekawych miejsc, obiektów, a także instytucji i organizacji literackich działających na terenie województwa łódzkiego.

Dzięki mapie powstają szlaki prowadzące śladami znanych pisarzy i poetów. Ukazane są miejscowości, w których tętni życie literackie.

Druga mapa pn. "Tropem Fabuły" ukazuje miejsca regionu łódzkiego opisane w tekstach literackich, grupuje autorów osadzających miejsca akcji na terenie województwa łódzkiego. Ponadto wyszczególnia tytuły dzieł z miejscem akcji w regionie. Prowadzi szlakami literackimi według rodzaju, gatunku literackiego czy tematyki.

https://literacka.lodz.pl/

mat. prasowe 

Kategoria

Literatura