Muzea | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
W łódzkiej „Białej Fabryce” Ludwika Geyera znów ruszyły maszyny, a prac dogląda sam właściciel.
Renowacja gmachu przy Więckowskiego trwała z przerwami prawie pięć lat. Ostatni etap remontu to m.in. przywrócenie oryginalnego wyglądu Sali Lustrzanej.
W kwietniu 2013 r. po remoncie otwarto w Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskiego Salę Neoplastyczną, zaprojektowaną przez Władysława Strzemińskiego.