Muzea | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Na godzinę przed spotkaniem „na obiekt” weszła, a raczej wtoczyła się grupa ogromnych mężczyzn, uzbrojonych jak czołgi, ubranych na czarno - relacja własna Macieja Cholewińskiego.
Muzeum Sztuki oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi nagrodzone przez ministra. Oba za wystawy, a Muzeum Sztuki także za projekt edukacyjny.
Muzeum Regionalne w Opocznie słynie nie tylko ze znakomitych prezentacji kultury ludowej regionu opoczyńskiego.
W łódzkiej „Białej Fabryce” Ludwika Geyera znów ruszyły maszyny, a prac dogląda sam właściciel.
Renowacja gmachu przy Więckowskiego trwała z przerwami prawie pięć lat. Ostatni etap remontu to m.in. przywrócenie oryginalnego wyglądu Sali Lustrzanej.
W kwietniu 2013 r. po remoncie otwarto w Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskiego Salę Neoplastyczną, zaprojektowaną przez Władysława Strzemińskiego.