Zawodziński oficjalnie dyrektorem | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Zawodziński oficjalnie dyrektorem

Waldemar Zawodziński. Foto. materiały Teatru Studyjnego

To już potwierdzone. Waldemar Zawodziński został powołany przez Zarząd Województwa na dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Kadencja będzie długa. 
Decyzja o powołaniu Zawodzińskiego została podjęta już 10 lipca. Zarząd Województwa określił też ramy jego kadencji. Ma ona trwać do 31 sierpnia 2023 roku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przed podjęciem decyzji urząd wystąpił o opinię m.in. do środowisk twórczych. Dotąd, od 1 września 2017 roku, Zawodziński był p.o. dyrektora naczelnego i artystycznego. Połączenie tych funkcji miało być jednym z warunków ponownego zajęcia się Teatrem im. Jaracza - jako dające możliwość pełnego, artystycznego i ekonomicznego, kształtowania linii tej największej w województwie sceny i jednej z największych w kraju.

Przypomnijmy, że w związku z wygaśnięciem 31 sierpnia 2017 r. umowy z Wojciechem Nowickim, dyrektorem Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Zarząd Województwa postawił przed nowo mianowanym dyrektorem zadanie podnoszenia poziomu merytorycznego teatru, budowania marki, jednoczenia środowiska teatralnego i przygotowania do przyszłorocznego jubileuszu 130-lecia placówki.

Waldemar Zawodziński urodził się w 1959 r. w Zelowie. Ukończył obecną Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Od 1992 do 2015 r. pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru im. Jaracza w Łodzi (w ostatnich latach będąc formalnie zastępcą dyrektora ds. artystycznych). Wtedy zrezygnował ze stanowiska, decyzję tłumacząc w liście do pracowników Teatru, który opublikowały media. Jako powody podawał m.in. "atmosferę niesprzyjającą pracy twórczej, która od długiego czasu panuje w naszym Teatrze i która udziela się nam wszystkim", zmęczenie "ciągłym występowaniem w roli petenta, uporczywie i bezskutecznie domagającego się szacunku dla artystów, szacunku, którego podstawowym przejawem jest gwarancja bezkolizyjnej pracy w spokoju i poczuciu twórczego spełnienia", "poczucie deprecjonowania zarówno mojej osoby, jak i całego zespołu artystycznego". 

Waldemar Zawodziński jest laureatem dorocznej Nagrody Ministra Kultury za rok 1998 i 1999 przyznanej za wybitną działalność artystyczną. Z okazji 110-lecia stałej sceny teatralnej w Łodzi został odznaczony przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Kategoria

Teatr