Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
W Bełchatowie powstaje mural – w hołdzie żoł­nie­rzom Armii Kra­jo­wej zwią­za­nym z Beł­cha­to­wem i okolicznymi miej­sco­wo­ścia­mi. Zobaczymy m.in. postaci Ste­fa­na Ro­wec­kie­go „Grota” i Sta­ni­sła­wa Soj­czyń­skie­go „Warszyca”.
Mój poprzedni felieton wywołał niemałe kontrowersje. Zwłaszcza fragment o rolniczej przeszłości miasta i ogródkach działkowych prowokował do sprzeciwu. Ponieważ zastosowałem chyba zbyt duży skrót myślowy, tym razem dokładniej i po kolei. Zwłaszcza, że nadarzyła się okazja do podjęcia tematu - rocznica nadania praw miejskich.
590. rocznica nadania Łodzi praw miejskich - 29 lipca o 11.00 pod kamieniem upamiętniającym wydarzenie spotkali się przedstawiciele władz, wyższych uczelni, dziennikarze i nieliczni mieszkańcy miasta.
TV Republika gościła w Łodzi. W ramach akcji „60 dni dookoła Polski”, dziennikarze nowo powstałej telewizji spotkali się z mieszkańcami.    
Trwa nasz konkurs dla młodych ludzi wchodzących w dorosłość. Prosimy o teksty na temat Czego chcesz od świata? Tym razem - odpowiedź Marii Durys. Ten tekst zostanie opublikowany we wrześniowym numerze papierowego "Kalejdoskopu"!
Modne ostatnio poszukiwanie korzeni jest raczej rozpaczliwą próbą zrobienia czegoś ze swoim zagubieniem niż przejawem świadomego zmierzenia się z tradycją. Całe to grzebanie w stronach z archiwalnymi zdjęciami, te miejskie gry i wydawanie setek wspomnieniowych książek jest moim zdaniem udawanym, wmówionym sobie patriotyzmem lokalnym.
Wydawane w Łodzi przez Fundację Sztuki Filmowej Anima czasopismo "Tygiel Kultury" od ponad dwóch lat przeżywało poważne kłopoty finansowe w związku z żądaniem zwrotu przyznanej przez Urząd Miasta dotacji. Po długich staraniach dług udało się umorzyć.
Na skrzynkach rozdzielczych w centrum Łodzi powstają wizerunki budynków kojarzących się z Julianem Tuwimem. W estetyce pop artu realizuje je łódzki artysta Egon Fietke. Niektóre można już oglądać, a w sumie powstanie ich dziesięć.
21 projektów zyskało aprobatę komisji konkursowej i uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego otrzymało dofinansowanie na marketing i promocję marek i produktów regionalnych.
16 lipca 2013 zmarła w Łodzi Ewa Sułkowska-Bierezin - dziennikarka i działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL, żona poety Jacka Bierezina. Jest pochowana na Cmentarzu Doły w Łodzi.