Nowy Łódzki Festiwal Filmowy | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =

Nowy Łódzki Festiwal Filmowy

13. Festiwal Kamera Akcja 2022, fot. Mikołaj Zacharow

Festiwal Kamera Akcja oraz Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu łączą siły - powstała sieć współpracy o nazwie Łódzki Festiwal Filmowy. Jak zapewniają organizatorzy - nie zamierzają łączyć obydwu imprez. Inicjatywa oznacza kooperację programową i promocyjną. Choć festiwale odbędą się w jednym czasie: 14. edycja Kamery Akcji - od 12 do 15 października, natomiast 33. edycja Człowieka w Zagrożeniu od 16 do 22 października. Edycje online obu wydarzeń udostępnione zostaną razem między 16 a 19 października na platformie Think Film.
Festiwal Kamera Akcja jest jedynym festiwalem filmowym w Łodzi prezentującym najnowsze i nagradzane na światowych festiwalach filmy fabularne, a jednocześnie przestrzenią dyskusji o trendach w kinie i branży filmowej. Człowiek w Zagrożeniu to natomiast jedyny w Łodzi festiwal będący przeglądem najciekawszych filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych oraz reportaży audio podejmujących tematykę szeroko rozumianych zagrożeń stojących przed współczesnym człowiekiem.

- Sieć współpracy nie oznacza połączenia festiwali, ale wielopoziomowe współdziałanie dwóch najważniejszych wydarzeń filmowych w Łodzi, którego celem jest wytworzenie dodatkowego potencjału - podkreśla Przemek Glajzner, dyrektor Festiwalu Kamera Akcja. Chodzi o zwiększenie możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego, środków od sponsorów. Podstawę budżetu Kamery Akcji stanowi dotacja miejska, o którą organizatorzy każdorazowo muszą ubiegać się w konkursie grantowym (ostatnia umowa z miastem gwarantuje pieniądze na dwa lata). Dodatkowe wsparcie pochodzi od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Mecenasem festiwalu jest Uniwersytet Łódzki. Partnerem głównym Szkoła Filmowa w Łodzi. Człowiek w Zagrożeniu organizowany jest przez Muzeum Kinematografii i bazuje na dotacji celowej z budżetu gminy. Korzysta również ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury. Partnerzy to m.in. NCK, SFP, PGE Dystrybucja, Tygodnik Angora, MCKB, Exaqua.

- W ramach sieci będziemy współpracować merytorycznie i promocyjnie - podkreśla Jakub Wiewiórski, dyrektor Festiwalu Człowiek w Zagrożeniu. - Łącząca się czasowo oferta programowa Człowieka w Zagrożeniu i Kamery Akcji będzie się uzupełniać. Uczestnicy obu festiwali będą mogli spędzić łącznie aż 11 dni, odkrywając kino fabularne i dokumentalne, biorąc udział w dyskusjach i spotkaniach.

Organizatorzy obu wydarzeń przygotowują także specjalną ofertę zniżek na karnety festiwalowe. Posiadacz karnetu na Festiwal Kamera Akcja będzie mógł zakupić promocyjny karnet na Festiwal Człowiek w Zagrożeniu, a fani dokumentów i reportaży będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty karnetów na Kamerę Akcję.

Kategoria

Film