Rusza Studium Scenariuszowe | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =

Rusza Studium Scenariuszowe

Kino Charlie, fot. www.charlie.pl

W styczniu 2024 roku w Łodzi rozpoczyna działalność Studium Scenariuszowe. Jest to edukacyjna inicjatywa łódzkiego STUDIA M. P.S.A. Zajęcia odbywać się będą w Hubie Kultury Kina Charlie przy ul. Piotrkowskiej 203/205, a kadrę tworzyć będą: Feliks Falk, Andrzej Bart, Paweł Maślona, Rafał Bryll, Andrzej Kuciłła, Sławomir Kalwinek, Igor Mertyn, Sławomir Fijałkowski, Marcin Bałczewski, Mateusz Sidor.
Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej w ciągu 11 zjazdów trzydniowych (piątek-niedziela). Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję do spotkania ze znanymi filmowcami i autorami scenariuszy. Uczestnicy pod opieką profesjonalistów będą mieli możliwość poznania podstawowych technik scenariuszowych oraz zasad konstrukcji i tworzenia scenariusza fabularnego oraz dokumentalnego. Program zawiera literackie przygotowanie do filmu dokumentalnego konstrukcję bohatera filmu fabularnego.

Zajęcia prowadzone będą dla osób zainteresowanych tworzeniem własnych scenariuszy filmowych, a celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia scenariuszy filmowych, przygotowanie ich do samodzielnego tworzenia filmowych form scenariuszowych, rozwinięcie umiejętności scenopisarskich, uposażenie ich w narzędzia niezbędne do przyszłej pracy scenarzysty filmowego, a także przygotowaniem do egzaminów na uczelnie o profilu filmowym.

Po zakończeniu kursu uczestnik znać będzie zasady formatu scenariusza filmowego, posiądzie wiedzę na temat konstrukcji fabularnej i dokumentalnej, tworzenia dialogów, dzięki czemu będzie potrafił samodzielnie np. stworzyć bohatera filmowego czy krótkie formy scenariuszowe.

Podczas sesji stacjonarnych odbywać się też będą bloki zajęć poświęcone zagadnieniom okołoscenariuszowym. Kadra wykładowców duży nacisk kłaść będzie na wprowadzenie scenarzystów w realia rynku filmowego w Polsce. Organizatorom zajęć zależy, by uczestnicy zajęć stali się jego świadomymi i aktywnymi uczestnikami. Z tego względu na spotkaniach pojawią się zaproszeni producenci, agenci sprzedaży i inni specjaliści z branży filmowej. Prowadzić oni będą wykłady i warsztaty poświęcone zagadnieniom takim jak prawo autorskie, negocjacje, komunikacja, współpraca z producentem. Odbywają się również zajęcia przygotowujące scenarzystów do pitchingu.

Studium zakończy się konkursem na scenariusz filmu krótkometrażowego. Komisja w składzie: Jerzy Hoffman, Feliks Falk, Andrzej Bart wybierze jeden film, który zostanie wdrożony do produkcji przez START FILM.

Inicjatywa kontynuowana będzie cyklicznie, a pomysłodawcy planują dalszy rozwój Studium oraz rozszerzenie oferty o kolejne zagadnienia.

Więcej informacji na temat Studium Scenariuszowego można znaleźć na stronie https://startfilm.eu.

Kategoria

Film