KONKURS NA TOM POETYCKI | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

KONKURS NA TOM POETYCKI

Działające w strukturze Łódzkiego Domu Kultury wydawnictwo Kwadratura ogłasza otwarty konkurs na książkę poetycką. Do końca roku autorzy mogą nadsyłać swoje propozycje. Zwycięzca wybrany przez powołane przez organizatorów jury zostanie zaproszony do wydania książki. Przewidziano też nagrody finansowe.
Kwadratura wydaje tomiki poetyckie od 2008 roku. W dorobku ma 52 książki poetyckie, m.in. Macieja Roberta, Przemysława Owczarka, Artura Fryza, Kacpra Bartczaka, Krzysztofa Kleszcza, Anny Adamowicz, Ewy Jarockiej, Kacpra Płusy, Rafała Gawina, Teresy Radziewicz, Izabeli Kawczyńskiej. Aby ten wybór autorów jeszcze poszerzyć i otworzyć się na nowe poetyckie inspiracje, wydawnictwo ogłasza otwarty konkurs, w którym mogą wziąć udział zarówno debiutanci, jak i poeci ze znaczącym dorobkiem. Warunkiem udziału jest nadesłanie zestawu 20 niepublikowanych wierszy, które będą podstawą do dalszej pracy redakcyjnej nad tomikiem. W jury zasiądą poeci mający też doświadczenia w krytyce literackiej.

Poniżej regulamin konkursu.

REGULAMIN

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Kwadratura” na tom poetycki jest Łódzki Dom Kultury.

2. W konkursie mogą wziąć udział autorzy (zarówno członkowie związków pisarskich, jak i osoby niezrzeszone), którzy nadeślą organizatorom zestaw 20 niepublikowanych w książkach, czasopismach ani w Internecie
i nienagradzanych wierszy o dowolnej tematyce, będących podstawą do dalszych prac nad tomem poetyckim.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Łódzkiego Domu Kultury.

4. Wiersze przesyłane na konkurs powinny być napisane w języku polskim.

5. Prace konkursowe należy zapisać w postaci elektronicznego pliku
o rozszerzeniu .rtf, .doc lub .docx, a następnie przesłać do godziny 16.00 30 grudnia 2022 roku na adres: konkurs@ldk.lodz.pl

6. Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem (inaczej: pseudonimem) i nazwany według schematu: „[Godło] – [Tytuł tomiku]”. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć drugi plik zatytułowany „[Godło] – dane autora”, zawierający: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail autora pracy.

7. Nadesłane zestawy zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora, które spośród nadesłanych propozycji wybierze najlepsze pod względem artystycznym prace.

8. Skład jury zostanie podany do publicznej wiadomości po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 marca 2023. Nazwiska laureatów zostaną podane na stronie internetowej Łódzkiego Domu Kultury.

10. Nagrodą główną jest wydanie tomu wierszy laureata przez Łódzki Dom Kultury w serii poetyckiej Kwadratura. W skład tomu wejdą wiersze przesłane na konkurs, a także inne wiersze autora, wybrane podczas prac redakcyjnych nad książką.

11. Jury przyzna ponadto nagrody finansowe i wyróżnienia.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

13.  Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Kategoria

Literatura