Muzealny Oskar także dla Muzeum Sztuki | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =

Muzealny Oskar także dla Muzeum Sztuki

fot. materiały prasowe

Projekt badawczy "Awangardowe muzeum", zrealizowany przez Muzeum Sztuki w Łodzi, został nagrodzony przez jury 42. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2021, czyli najważniejszym laurem w polskim muzealnictwie.
"Awangardowe muzeum" jest projektem o pionierskim charakterze, stanowiącym rezultat wieloletnich badań prowadzonych przez Muzeum Sztuki w Łodzi nad awangardowymi inicjatywami budowania kolekcji dzieł sztuki i powoływania do życia instytucji artystycznych. Przedsięwzięcie badawcze zostało zapoczątkowane w 2017 roku międzynarodową konferencją Muzeum awangardy czy awangardowe muzeum? Kolekcjonując to, co radykalne. Idea projektu powstała w odpowiedzi na potrzebę lepszego zrozumienia własnego dziedzictwa instytucjonalnego Muzeum Sztuki w Łodzi. Zrodziła się przede wszystkim z przekonania o konieczności przewartościowania i zrewidowania utrwalonych poglądów na temat relacji awangardy i muzeum.

W dominującej narracji awangarda i muzeum są przedstawiane jako przeciwstawne siły, oponenci, których potencjalne spotkanie może doprowadzić jedynie do zniszczenia muzeum lub rozbrojenia awangardy. Zauważamy jednak możliwość narracji alternatywnej, skupionej wokół awangardowych artystów, którzy podejmowali wysiłki zmierzające do stworzenia własnych instytucji muzealnych. Wśród nich panowało bowiem przekonanie, że muzea mogą stanowić narzędzia pomocne w realizacji celów awangardy. Projekt naukowy Awangardowe muzeum miał na celu przybliżenie tego wątku historii.

Kuratorzy: Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan

Główne elementy projektu stanowią:
·        Wystawa Awangardowe muzeum w Muzeum Sztuki w Łodzi więcej
·        Publikacja Awangardowe muzeum więcej
·        Wirtualna prezentacja na platformie e-flux więcej
·        Międzynarodowe sympozjum Co może czarny kwadrat? O osobliwościach i użyteczności kolekcji awangardowych więcej

Projekt wpisuje się w obchody 90-lecia utworzenia Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”.


"Kalejdoskop" pisał o wystawie "Awangardowe muzeum" - tekst można przeczytać poniżej.

Kategoria

Muzea