Nowe rady muzeów | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =

Nowe rady muzeów

Centralne Muzeum Włókiennictwa, fot. CMWŁ

W ostatnim czasie zmieniły się składy rad Muzeum Sztuki w Łodzi i Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad celami określonymi przez Ustawę o muzeach i statut muzeum. Do obowiązków Rady Muzeum należy dokonywanie oceny, co najmniej raz w roku, działalności muzeum, opiniowanie przedkładanych przez dyrektora wieloletnich planów działalności oraz rocznych planów działalności, wraz z planem finansowym, a także sprawozdań rocznych z działalności muzeum.


Lista członków i członkiń nowej Rady Muzeum Sztuki w Łodzi:

dr Piotr Bernatowicz
prof. dr hab. Jarosław Fazan
prof. dr hab. Jacek Friedrich
prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
prof. dr hab. Iwona Kurz
Maciej Łaski
Dawid Mazurkiewicz
dr hab. Piotr Oszczanowski
prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Mateusz Sowa
Jerzy Starak
prof. dr hab. Andrzej Szczerski
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk

Przewodniczącą Rady Muzeum jest prof. Maria Poprzęcka, a wiceprzewodniczącym prof. Jerzey Jarniewicz.


Lista członków i członkiń nowej Rady Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi:

Monika Malinowska-Olszowy – radna Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Różyc – przedstawiciel dyrektora Centralnego Muzeum Włókiennictwa
Ewa Wasik – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi
Lidia Choczaj – przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Michał Piernikowski – przedstawiciel Łódź Art Center
Ireneusz Chabrowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Włókienników Polskich
Małgorzata Ludwisiak – przedstawiciel Światowego Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej CIMAM
Łukasz Biskupski – przedstawiciel Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie

Przewodniczącą Rady Muzeum jest Małgorzata Ludwisiak, a wiceprzewodniczącą Monika Malinowska-Olszowy.


12.02.2021

Kategoria

Muzea