Więcej niż dokument – fotografie Piotra Zbierskiego | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

Więcej niż dokument – fotografie Piotra Zbierskiego

fot. materiały prasowe

RECENZJA. W Galerii S35 jeszcze tylko przez dwa dni można oglądać wystawę fotografii Piotra Zbierskiego. Duża część to zdjęcia z cyklu „Echoes Shades”, który autor realizował, obcując m.in. z plemionami znad rzeki Omo Vallery w Etiopii i grupą etniczną Toraja zamieszkującą górzyste tereny Sulawsi w Południowej Indonezji. Pisze Maria Mażewska.
Na ścianach pojawiły się również kadry z wcześniejszych, powstałych w latach 2008–2012 serii: „Dream of White Elephants” i „Love has to be Reinvented”. Prezentowane zdjęcia nie są ujęte w ramy chronologii czy tematu – stworzone w różnym miejscu i czasie, przeplatają się, tworząc wielowątkową wizualną opowieść.

Twórczość Piotra Zbierskiego to przykład fotografii, która sięga poza dokument. Zdjęcia nie przekazują jedynie informacji o konkretnym człowieku, wydarzeniu, sytuacji, lecz zawierają rozbudowaną refleksję na temat relacji między naturą a kulturą. Dzięki temu pozorna niespójność tematyczna ekspozycji pozostaje przez widza niezauważona. Eksponowane prace dalekie są od obiektywności – zdają się być na wskroś przesiąknięte osobistym doświadczeniem fotografa, są nośnikiem jego stanów ducha i świadectwem nawiązanych z innymi ludźmi relacji. Paradoksalnie, dzięki tej subiektywności prace zyskują charakter uniwersalny – zawarty w nich ładunek emocjonalny przywołuje skojarzenia, wprowadzając widza w świat jego własnych doświadczeń.

„Najbardziej interesuje mnie to, co fotografia jest w stanie wywołać w człowieku. Ma zdolność przekazywania informacji i jakiegoś oddziaływania, ale jej moc odzwierciedlania rzeczywistości jest umowna. (…) Fotografia jest medium wzroku w swojej platformie informacyjnej, czyli dokumentalnej. Pomyślmy o niej jednak szerzej, dostrzeżmy jej potencjał do dotykania i bezpośredniego, bliskiego kontaktu z człowiekiem. Właśnie tego szukam w fotografii. Przeżycia, czegoś, co świadczy o tym, że ostatecznie jesteśmy tylko ludźmi” – pisze Zbierski (https://offoto.pl/2020/10/28/10-piotr-zbierski-echoes-shades).

Specyficzny rodzaj przeniesienia, jakiemu ulega widz, obcując z prezentowanymi w Galerii S35 fotografiami, wzmaga stosowana przez artystę technika. Piotra Zbierskiego fascynuje tzw. estetyka błędu. Jego fotografie są zwykle ziarniste i mocno poruszone, sprawiają wrażenie niestabilnych, onirycznych wizji. Zbierski celowo odbiera ostrość realności, pozwalając, by jej kontury uległy „uszkodzeniu” m.in. poprzez prześwietlenie. By uzyskać ten efekt, Zbierski używa aparatów, które „narażają” obraz na zniekształcenia, m.in. polaroidów zmieniających barwę fotografii pod wpływem temperatury, w jakiej zostały wykonane. Część prac została zrobiona aparatami bez pełnych soczewek, które, jak wskazuje Zbierski: „pozwalają naturze przedrzeć się na zdjęcia. Dzięki temu pozwalam zaistnieć czemuś, co kultura mylnie nazywa aberracjami światła, a przecież są to błędy tylko z perspektywy człowieka” (https://offoto.pl/2020/10/28/10-piotr-zbierski-echoes-shades). W efekcie mamy do czynienia z fotografią, która wymyka się kontroli człowieka, zostaje zapośredniczona przez naturę, wraca „do korzeni”.

Na wystawie zobaczyć można również nowy projekt artysty – „Edition 777”. W jego ramach Zbierski stworzył serię oryginalnych albumów, które plasują się na styku książki, odbitki i obiektu. W każdym z nich zawarta została kolekcjonerska odbitka wybranej fotografii, unikatowy fragment z rozbitej tafli szkła, na której autor wydrukował zdjęcia oraz opowiadanie, notatka czy wiersz artysty, nawiązujące do momentu, w którym powstało dane ujęcie. Efemeryczność tego działania polega na tym, że każdy odbiorca otrzymuje na własność inny, niepowtarzany fragment pracy artysty, a nakład fotografii w kolekcji „Edition 777” zależy od sposobu, w jaki rozbije się tafla szkła. Nowa inicjatywa artysty jest więc niezwykle spójna z całokształtem jego twórczości, w której najistotniejsze wydają się być osobiste doświadczenie jednostki i ulotność, wyjątkowość chwili. 

Kameralne wnętrza Galerii S35 to przestrzeń, która sprzyja bliskiemu obcowaniu z fotografiami Piotra Zbierskiego. Koncepcja wystawy, wyzwolonej od podziałów na cykle, ramy czasowe i kategorie tematyczne, pozwala spojrzeć całościowo na twórczość artysty i odczytać idee, które konsekwentnie się w niej ujawniają.

Maria MażewskaPiotr Zbierski – wystawa fotografii w Galerii S35, czynna do 6 lutego 2024.
Godziny otwarcia różne w zależności od dnia (informacja pod numerem: +48696255763)
Galeria S35

Kategoria

Sztuka

Adres

Łódź, ul. Sienkiewicza 35/3a

Kontakt

Wstęp po uprzednim kontakcie mailowym s35galeria@gmail.com lub telefonicznym: 696255763