Dyrektor Wielkiego odwołany | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

Dyrektor Wielkiego odwołany

Paweł Gabara, dyrektor naczelny Teatru Wielkiego w Łodzi, został dziś (22 czerwca 2017 r.) odwołany ze stanowiska. Decyzję podjął Zarząd Województwa Łódzkiego.
Oto komunikat w tej sprawie, wydany przez urząd:

Zarząd Województwa Łódzkiego na dzisiejszym posiedzeniu (22 bm.) podjął uchwałę w sprawie odwołania dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi Pawłą Gabary.

Województwo odwołało dyrektora w trybie art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającym na odstąpieniu od realizacji umowy nr 1/2015 zawartej w dniu 22 czerwca 2015 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Panem Pawłem Gabarą kandydatem na stanowisko Dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Teatru Wielkiego w Łodzi. Dyrektor nie dostosował planu finansowego oraz rocznego planu działalności do wysokości dotacji określonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w projekcie budżetu województwa.

Odwołanie stało się konieczne i uzasadnione z uwagi na:
- pogarszającą się sytuację finansową Teatru Wielkiego w Łodzi w okresie 2015-2017 (na dzień 31.12.2016 r. działalność instytucji zakończyła się wynikiem finansowym ze stratą - 1.454.025,60 zł; wynik finansowy Teatru na dzień 31.05.2017 r. to strata w wysokości - 2.080.352,00 zł; ponadto znacznemu obniżeniu uległ stan środków pieniężnych Teatru);

Województwo negatywnie ocenia pozostałe działania dyrektora m.in. przyznanie w roku ubiegłym podwyżek grupowych - pomimo braku uwzględnienia ich w planie budżetu instytucji - przyznanie w roku ubiegłym swoim zastępcom oraz głównej księgowej nagród rocznych za 2015 r. (pomimo nieprawidłowości wykazanych w trakcie kontroli), konflikt z organizacjami związkowymi w kwestii wynagradzania.

Pan Paweł Gabara sprawował stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi od 16 lipca 2015 r. i zgodnie z umową funkcję miał pełnić do 31 sierpnia 2019 r.Paweł Gabara ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu jako koordynator pracy artystycznej, a później sekretarz literacki. Następnie pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru Rozrywki w Chorzowie. 23 kwietnia 1998 r. objął funkcję dyrektora Teatru Muzycznego w Gliwicach. Od 2001 roku był dyrektorem Gliwickiego Teatru Muzycznego, który został utworzony w miejsce Operetki Śląskiej i Teatru Muzycznego w Gliwicach.
W czerwcu 2011 roku został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za wybitne zasługi dla rozwoju życia teatralnego w Polsce. We wrześniu 2013 roku Loża Katowicka Business Centre Club wyróżniła Pawła Gabarę Statuetką Specjalną Cezara Śląskiego Biznesu.

Kategoria

Teatr