Protest w "Jaraczu" | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

Protest w "Jaraczu"

Teatr im. Jaracza, fot. HuBar / Wikipedia

Zespół artystyczny Teatru im. Jaracza w Łodzi protestuje przeciw powołaniu na stanowisko dyrektora instytucji Michała Chorosińskiego. Do mediów rozesłano list adresowany do Urzędu Marszałkowskiego, który prezentujemy poniżej.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

do wiadomości: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Posłów i Senatorów  Łodzi i Województwa Łódzkiego oraz opinii publicznej


Kolejny już raz protestujemy przeciwko powołaniu Michała Chorosińskiego na stanowisko z-cy dyrektora ds. artystycznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Przypominamy, że we wrześniu 2020 roku Urząd  Marszałkowski przeprowadził konkurs, obniżając jego poziom kuriozalnym i dotąd niespotykanym wymogiem jednorocznej działalności gospodarczej w kulturze, który jednoznacznie wskazywał na jednego tylko kandydata – Michała Chorosińskiego, męża prominentnej posłanki PiS. Pomimo wsparcia lokalnej władzy Chorosiński nie uzyskał akceptacji pozostałych członków komisji, a konkurs został nie rozstrzygnięty. Przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zaaprobowali tej kandydatury,  a my kategorycznie ją odrzuciliśmy, zgłaszając argumenty dyskredytujące merytorycznie ten projekt.

Po odejściu dyrektora Marcina Hycnara otrzymaliśmy informację o powrocie do pomysłu obsadzenia wakującego stanowiska przez  Michała Chorosińskiego. Dlatego w kwietniu br. napisaliśmy list otwarty, w którym wyraźnie sprzeciwiliśmy się takiemu rozwiązaniu, odczytując je jako kompletny brak zrozumienia i dobrej woli ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Szukając polubownych i konsyliacyjnych rozwiązań, przedstawiliśmy trzy kandydatury, które zostały odrzucone. Poszliśmy na daleko idące kompromisy, m.in. godząc się na rozdzielenie funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego. Niestety, nasze propozycje zostały zlekceważone i 19 lipca br. Michał Chorosiński został powołany na stanowisko z-cy dyrektora ds. artystycznych naszej Sceny, czyli kluczowe stanowisko w Teatrze.

Mamy dojmujące wrażenie, że istnieją powody, wobec których dobro „Jaracza”, tożsame z wysoką jakością artystycznych produkcji, przestaje być nadrzędnym kryterium wyboru. Czujemy się oszukani i potraktowani przedmiotowo, ponieważ na jednym z ostatnich spotkań Pan Wicemarszałek Zbigniew Ziemba zadeklarował, że bez konsultacji z zespołem artystycznym i bez naszej akceptacji nie powoła nikogo na to stanowisko. Pan Wicemarszałek obiecywał także ogłoszenie konkursu na początku września br. Jaki jest więc sens obsadzania tego stanowiska w tej chwili? Dlaczego tak ważna decyzja jest podejmowana teraz, czyli w trakcie wakacji? Czy naprawdę uważają Państwo, że Michał Chorosiński ze swoim niewielkim dorobkiem artystycznym, bez doświadczenia, kompetencji i zaplecza jest właściwym wyborem? To przecież oczywiste i oburzające obniżenie rangi naszego Teatru. Obawiamy się, że tak uporczywie popierany przez Urząd Marszałkowski kandydat będzie spolegliwym wykonawcą Państwa oczekiwań związanych ze zmniejszeniem liczby premier w sezonie, a co za tym idzie – redukcją zespołu.    

Nie trzeba być prorokiem, by przewidzieć, że takie „oszczędności” szybko doprowadzą do przeprofilowania naszej Sceny, zubożenia i upolitycznienia repertuaru. Nie do przyjęcia są praktyki, które poza wiedzą i konsultacją z zespołem artystycznym oraz autorytetami teatralnymi, prowadzą do arbitralnego obsadzania stanowisk z klucza towarzysko-partyjnego. To na Państwa spadnie pełna odpowiedzialność za tę złą decyzję, a w konsekwencji za bliską i nieuniknioną degradację kolejnej ważnej i zasłużonej dla kultury polskiej instytucji artystycznej. Dlatego wzywamy Urząd Marszałkowski do jak najszybszego wycofania się z tej szkodliwej uchwały, a Pana Michała Chorosińskiego do złożenia rezygnacji.


Zespół Artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi


Łódź, 27 lipca 2022 roku

Kategoria

Teatr