Małe granty na kulturę | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

Małe granty na kulturę

Musica Privata 2023, fot. Marcin Bałczewski / Fb Musica Pruvata

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji w programie "Małe granty". Organizacje pozarządowe mogą otrzymać wsparcie finansowe wydarzeń lub projektów kulturalnych w kwocie do 10 tys. zł.
Nabór startuje 20 III, a wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, przy pomocy generatora wniosków Witkac.pl. Całkowita pula pieniędzy, która zostanie przyznana organizacjom pozarządowym lub stowarzyszeniom, planującym organizację wydarzeń lub realizację projektów kulturalnych, wynosi 150 tys. zł. Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania środków finansowych – zadecyduje data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty, jednak nie dłużej niż do 27 III 2024 roku.

Planując realizację zadania publicznego pt. "Małe granty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", należy wziąć pod uwagę m.in. wysoki poziom artystyczny i merytoryczny wydarzenia, a także zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W 2023 roku wsparcie dotacyjne uzyskali m.in.: Fundacja "Obszar Wspólny" na Festiwal Musica Privata XI, Fundacja od Wschodu do Zachodu i zadanie "Tuul - premiera i prezentacja spektaklu w choreografii Natalii Iwaniec" czy Stowarzyszenie Targowa 62 i spektakl "Bestiariusz polski".

Szczegóły: https://uml.lodz.pl/kultura/wsparcie-kultury/male-granty
  • od 20-03-2024

Kategoria

Wiadomości