Stypendia artystyczne Miasta Łodzi | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =

Stypendia artystyczne Miasta Łodzi

fot. materiały prasowe

Dwunastu laureatów stypendiów artystycznych Miasta Łodzi do końca 2024 roku przedstawi łodzianom projekty artystyczne: koncerty, spektakle, wystawy czy literaturę.
Program stypendiów artystycznych Miasta Łodzi polega na przyznaniu środków finansowych (15 000 zł) osobom realizującym określone przedsięwzięcia w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, film, teatr, muzyka, taniec, literatura, upowszechnianie kultury, opieka nad zabytkami. W tym roku wyboru laureatów dokonano spośród niemal 100 zgłoszeń.

Laureaci stypendiów artystycznych Miasta Łodzi 2024:

Marcel Baliński (muzyka)
Nagranie debiutanckiej płyty zespołu WSPÓŁGŁOSY
Debiut fonograficzny chóru, składającego się z osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi (uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Frajda" w Łodzi). W nagraniu pierwszej płyty będzie towarzyszyć trio nagradzanych muzyków jazzowych oraz dwójki aktorów. Projekt łączy współczesną̨ kompozycję z terapeutycznym i krytycznym wymiarem sztuki.

Piotr Desperak (sztuki wizualne)
Wystawa obrazów "Między realnością a abstrakcją”
Wystawa prezentująca obrazy podejmujące temat, których estetyka oscylować będzie wokół figuratywnej ekspresji, realizmu i abstrakcji.

Tomasz Frasoński (sztuki wizualne)
Łódzki modernizm w kontekście kolekcji tekstyliów "Muralnomad"
Wielkoformatowe formy tekstylne, będące rozszerzeniem fragmentów architektury modernistycznej Łodzi. Projekt fuzji architektury i tekstyliów będzie nawiązywał do Le Corbusiera i jego manifestu "Muralnomad".

Monika Gałaj (sztuki wizualne)
Obrazy "Kroić złoto"
Cykl obrazów malowanych z wykorzystaniem złota wraz z publikacją notatnika online, który będzie relacjonował ich powstawanie.

Wojciech Glądys (muzyka)
Koncert pt. "Muzyka Łodzi Okiem Sztucznej Inteligencji"
Koncert składający się z autorskich kompozycji na zmodyfikowany akordeon i autorski model sztucznej inteligencji z wykorzystaniem nagranych próbek dźwiękowych charakterystycznych dla Łodzi (m.in. dźwięki tramwajów, maszyn fabrycznych, hymnu miasta).

Jakub Gomółka (film)
Bliscy
Filmowa opowieść o relacji człowieka ze zwierzęciem, która pogłębi u widza empatię i pozwoli spojrzeć na samego siebie z innej perspektywy.

Maria Janus (teatr)
"PÓŁRAK" – smutnawy stand-up z lalkami
Monodram poświęcony osobom chorym onkologicznie, oparty na własnych doświadczeniach.

Anna Maszewska (teatr)
Spektakl "Chreja"
Teatralny stand-up, zawierający cięty humor rodem z czarnych komedii, dużą ilością absurdu i elementy slapstick’u, oparty na życiu neurotypowej osoby.

Przemysław Pilarski (literatura)
"Gej ze wsi"
Powieściowy debiut uznanego dramatopisarza mieszkającego w Łodzi. Proza antybiograficzna, ale bazująca na biografii autora.

Szymon Szul (literatura)
"Gasnące horyzonty" – wykorzystanie inspirowanej twórczością literatury Stanisława Lema
Projekt reprezentujący podgatunek literatury elektronicznej oparty na narracji lokacyjnej – inspirowanej twórczością Lema. Czytelnik będzie poznawał fabułę poprzez faktyczne poruszanie się w przestrzeni przy pomocy aplikacji.

Michał Szulc (sztuki wizualne/moda)
AUXILIUM
Kolekcja ubiorów i akcesoriów ze skóry naturalnej, włączająca do obiegu odpady produkcyjne przemysłu odzieżowego.

Paweł Włodarski (sztuki wizualne/moda)
Kolekcja awangardowej mody męskiej z materiałów z drugiego obiegu
Awangardowa kolekcji ubiorów męskich z materiałów pochodzących z drugiego obiegu: używanych ubrań, resztek poprodukcyjnych oraz materiałów wycofanych z produkcji. Autor wykorzysta umiejętności projektowania mody zdobyte na prestiżowej uczelni Central Saint Martins.

Stypendia wspierają przede wszystkim rozwój umiejętności artystycznych oraz proces upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Każdy projekt stypendialny musi być skierowany do mieszkańców Łodzi. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna, w składzie której znajdują się osoby reprezentujące środowiska twórcze, radni i urzędnicy. Oprócz wsparcia finansowego Wydział Kultury zapewnia także promocję realizowanych projektów stypendialnych. W ubiegłych latach stypendia otrzymali m.in.: Anna Ciarkowska, Sara Kozłowska, Julia Jakubowska, Łukasz z Bałut, Maria Nowakowska, Joanna Szumacher, Maciej Robert czy Mariusz Wasilewski.

W 2023 roku byli to: Franciszek Ammer, Aleksandra Bonikowska, Konrad Dworakowski, Maciej Kabza, Patrycja Kowańska, Jacek Obraniak, Maciej Pawlak, Tamara Skalska, Radosław Stępie, Maciej Walter, Dominik Żyża.

Kategoria

Wiadomości