TYGIEL BEZ DŁUGU | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =

TYGIEL BEZ DŁUGU

Wydawane w Łodzi przez Fundację Sztuki Filmowej Anima czasopismo "Tygiel Kultury" od ponad dwóch lat przeżywało poważne kłopoty finansowe w związku z żądaniem zwrotu przyznanej przez Urząd Miasta dotacji. Po długich staraniach dług udało się umorzyć.
Wydawane w Łodzi przez Fundację Sztuki Filmowej "Anima" czasopismo "Tygiel Kultury" od ponad dwóch lat przeżywało poważne kłopoty finansowe w związku z żądaniem zwrotu przyznanej przez Urząd Miasta dotacji. Po długich staraniach dług udało się umorzyć, o czym poinformował na konferencji prasowej w Domu Literatury redaktor Zbigniew Nowak.
Przypomnijmy: "Tygiel Kultury" w 2010 roku otrzymał od miasta dotację na wydawanie czasopisma. Umowę podpisano 28 czerwca 2010, ale redakcja musiała działałać od stycznia, przygotowując i wydając kolejne numery. W rozliczeniu dotacji jako wkład własny podano wydatki poniesione także w pierwszych miesiącach roku, np. koszt wynajęcia pomieszczeń na siedzibę redakcji. I właśnie tych faktur urzędnicy nie chcieli uznać, żądając zwrotu całej dotacji, wraz z odsetkami. Procedura odwoławcza toczyła się do maja 2013, gdy miasto wszczęło przeciw wydawcy postępowanie egzekucyjne.
To z kolei nie tylko groziło wydawcy ostatecznym bankructwem, ale też uniemożliwiało skorzystanie z przyznanej przez Ministerstwo Kultury dotacji na rok 2013. Dlatego w tym roku pismo praktycznie zawiesiło działalność. Po decyzji o umorzeniu długu redakcja chce skorygować swoją aplikację i prosić ministerstwo o pieniądze na wydanie jeszcze w tym roku dwóch numerów. Jeśli do tego nie dojdzie, pismo wznowi działalność w 2014. Tylko czy da sobie radę w trudnych czasach? "Żebranie" z roku na rok o dofinansowanie, podpisywanie umów w połowie roku, wieczne przesuwanie terminów wydania kolejnych numerów - to wszystko uniemożliwia wszelkie planowanie, zniechęca autorów, dystrybutorów i ewentualnych reklamodawców.

"Tygiel Kultury" założyli w 1996 roku Zbigniew Dominiak i Zbigniew Nowak (na zdjęciu). W ciągu 16 lat redakcja, którą obecnie tworzą Zbigniew Nowak i Krystyna Stołecka, przygotowała kilkadziesiąt numerów pisma, w tym słynne numery tematyczne, poświęcone kulturze krajów Europy Środkowej i Wschodniej (numer serbski, litewski, bułgarski). Fundacja "Anima" wydała tez blisko 90 książek poświęconych m.in. historii Łodzi.Redakcja przyznaje Nagrodę im. Zbigniewa Dominiaka za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie oraz nagrodę za wkład w życie kulturalne Łodzi - "Sprężynę". Wokół redakcji gromadzi się spore środowisko pisarzy, tłumaczy i plastyków.  Ostatni jak na razie numer ukazał się w nakładzie 600 egzemplarzy.