Zwierzę - przedmiot czy podmiot? | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =

Zwierzę - przedmiot czy podmiot?

Od zarania swego istnienia ludzie postrzegali siebie jako integralną część otaczającego świata, rozumieli swoją współzależność z rzekami, roślinami, zwierzętami. Z założenia, że wszystkie istoty żyjące są moralnie równe osobom, nie wynika wcale poniżenie człowieka z jego inteligencją i kulturą. Jason Hickel w książce „Mniej znaczy lepiej” apeluje o odnalezienie radykalnego poczucia intymnego związku z innymi istotami, o radość ze współistnienia.
Porozmawiajmy o zwierzętach
Patrycja CHUSZCZ
W dobie katastrofy klimatycznej i ekologicznej coraz częściej zastanawiamy się nad relacjami człowieka z otoczeniem, zwierzętami oraz innymi nieludzkimi formami życia. Refleksje na ten temat podejmowane są też w murach akademii. Badacze w duchu posthumanizmu przyglądają się gatunkowi homo sapiens i problematyzują ludzką tożsamość w ramach transhumanizmu, skoncentrowanego na technologii i postczłowieku oraz w optyce kwestionującej antropocentryzm.

Jak podmiot z podmiotem
Zuzanna SŁOMKOWSKA
Zwierzęta towarzyszyły człowiekowi od zawsze i od zawsze odgrywały w jego życiu ważną rolę – jako ubranie, jedzenie, a także pupile. Znalazły też swoje miejsce w sztuce. Jednak na przestrzeni wieków miejsce to wielokrotnie się zmieniało. Może się nasuwać stwierdzenie, że zwierzęta często były przedmiotem sztuki, a od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat coraz częściej stają się jej podmiotem. Sprawa nie jest jednak aż tak prosta.

Los zwierząt pisany wierszem
Zuzanna ZIELIŃSKA
Projekt artystyczny „Los zwierząt pisany wierszem” jest poetycką próbą oddania głosu zwierzętom. Autorkami tego niewielkiego zbioru są studentki twórczego pisania z Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Łódzkim, które w reakcji na brutalną rzeczywistość stworzyły krótkie utwory literackie ukazujące miejsce zwierząt we współczesnym świecie. Wiersze, skupiające się na cierpieniu istot pozaludzkich, mają uświadomić człowiekowi, jak bardzo jest wobec nich okrutny i obojętny. W numerze prezentujemy wiersze pięciu autorek.

Wszystkie teksty można przeczytać we wrześniowym numerze „Kalejdoskopu” 9/2023.

Kategoria

Inne