Literatura | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Oto prawdziwa literacka sensacja – dwa niepublikowane dotąd wiersze Janusza Różewicza, zapisane na odwrocie zdjęć podarowanych przez poetę Zofii Próchnickiej. Równie ciekawa jest towarzysząca tym utworom historia.
Tomasz Cieślak recenzuje tomik Darka Foksa Rozmowy z głuchym psem.
Niepublikowane dotąd wiersze Jolanty Stelmasiak pochodzą z przygotowywanego przez autorkę tomiku Ślady.
Nie kracz, Słowik, nie kracz to zbiór rozmów, jakie z Andrzejem Słowikiem, historycznym przywódcą NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, przeprowadził Jarosław Warzecha. Książkę wydało Narodowe Centrum Kultury.
Z okazji 100. rocznicy Bitwy Łódzkiej wydawnictwo Jacek Kusiński i Narodowe Centrum Kultury wydały książkę Bezbronne miasto: Łódź 1914-1918.
O czym jest najnowszy tom wierszy łódzkiego poety Macieja Roberta „Księga meldunkowa”? Autor kreuje – bo przecież literatura konsekwentnie i nieprzekraczalnie pozostaje domeną zmyślenia, a nie prostego opisu – przestrzeń Łodzi, tej obecnej i tej sprzed lat.
"Wiersze łódzkie żartobliwe" Wiesława Nowickiego otrzymały wyróżnienie w Konkursie Wydawnictw Literatury Pomorskiej na XV Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej "Costerina 2014".
Łódzki poeta Przemysław Dakowicz został laureatem Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego "Orfeusz". Nagrodę wręczono 30 czerwca w Muzeum Gałczyńskiego w Praniu. Jury nagrodziło wydany przez Topos tom Teoria wiersza polskiego.
Prezentujemy niepublikowany wcześniej wiersz Macieja Roberta, łódzkiego poety związanego zawodowo z Domem Literatury.
Spotkania autorskie pisarzy cieszą się coraz mniejszą uwagą publiczności. Ludzie, o ile interesują się jeszcze literaturą, wolą czytać książki niż słuchać mówiącego coś niepewnym głosem autora.