21 MARCA 2018

WIERSZEM W LAS

To już się dzieje! Tomik poezji za 5 zł, a do tego sadzonka drzewka całkiem za darmo. Zapraszamy przed Łódzki Dom Kultury!
Uwaga! Osoby o słabych nerwach uprasza się o nieczytanie. Takie ostrzeżenie można by kierować do potencjalnych czytelników najnowszej książki Naomi Klein „Nie to za mało. Jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba”. 
– Trudno mi uwierzyć, by młodzi ludzie dłużej godzili się na bylejakość jednowymiarowego życia, na wszechwładzę rynku i kapitału pożenionego z polityką, na zrzekanie się przez państwo odpowiedzialności za słabszych, na dysproporcje między zarabiającymi – mówi JERZY JARNIEWICZ, poeta, krytyk literacki i tłumacz, głównie literatury anglojęzycznej.
– Paryż jest niskim miastem z kilkupiętrowymi budynkami. Taka sama jest Łódź. Przypominała mi Paryż mojego dzieciństwa, dlatego poczułem się tu jak w domu – przyznał urodzony we Francji Jonathan West, jeden z gości spotkania poświęconego książce Krzysztofa Stefańskiego i Jacka Kusińskiego „Łódź. Pałace i wille”.
Niezwykły duet: Piotr Rogucki - lider zespołu Coma i Tomasz Bocheński - profesor Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Klubu Prozac będzie rozmawiał z różnymi gośćmi o literaturze. Będą to „męskie rozmowy w gronie niekoniecznie męskim”. Pierwsza – już 8 marca o godz. 18.
Dla wszystkich fanów Andrzeja Poniedzielskiego – jego wierszowany felieton ze styczniowego KALEJDOSKOPU!
Od piątku przebywa w Łodzi Tuvia Tanenbom, amerykański dziennikarz żydowskiego pochodzenia, który zbiera materiały do artykułu (a może książki?) o Polsce. Dziś w Domu Literatury odbędzie się z nim spotkanie wokół książki „Spałem w pokoju Hitlera”.
Kolejny felieton z wierszem Elżbiety Grzesiak. Autorka mieszka w Sieradzu, należy do grupy poetyckiej Desant.
Wywodzenie wizji świata z „Mein Kampf” łatwo może doprowadzić do spustoszeń, ale w otoczeniu dzienników Klemperera, studium Bullocka, pamiętników gettowych i obozowych lektura ta może być pouczającym doświadczeniem, szczepionką przeciwko populizmom. Przynajmniej częściową - mówi JACEK DEHNEL, pisarz, poeta tłumacz, gość Igrzysk Wolności 2017, które odbyły się pod hasłem „Cyfrowa Re:wolucja”.
Ewa Lipska, obok Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego czołowa przedstawicielka Nowej Fali, odebrała w niedzielę 3 grudnia 50 tys. zł i Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima. Prezentujemy fragment laudacji oraz wystąpienie Przemysława Owczarka, dyrektora Domu Literatury (który nagrodę przyznaje), kończące galę i 11. Festiwal "Puls Literatury"