Zwrot przez łóżko | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =

Zwrot przez łóżko

Wygląda na to, że Muzeum Pałac Saski w Kutnie może nie zorganizować zaplanowanych na ten rok wystaw i przedsięwzięć edukacyjnych oraz będzie musiało mocno oszczędzać. Placówce odebrano bowiem pół miliona dotacji, którą otrzymała w ramach programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”, zwanego „willą plus”.
20 stycznia 2023 roku ówczesny sekretarz stanu Tomasz Rzymkowski, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki w swoim rodzinnym mieście w świetle telewizyjnych kamer wręczył dyrektorowi muzeum w Kutnie Grzegorzowi Skrzyneckiemu tekturowy czek na pół miliona złotych. Dyrekcja przeznaczyła te środki na zakup, między innymi, repliki łóżka, tronu i innych przedmiotów z czasów saskich. Dziś są one ozdobą kutnowskiego Pałacu Saskiego, który z dużym wysiłkiem finansowym zrewitalizował miejski samorząd.

Poprzednie kierownictwo MEiN uznało jednak, zgodnie z raportem NIK badającym program „willa plus”, że jego własna dotacja została przyznana niezgodnie z regulaminem. „Willa plus” miała być bowiem przeznaczona dla organizacji pozarządowych, w tym harcerskich oraz podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Ponieważ zapadła decyzja o konieczności zwrotu pieniędzy, aktualne kierownictwo resortu edukacji musiało ją wyegzekwować.

– Odwoływaliśmy się do ministerstwa, argumentowaliśmy, że prowadzimy działania edukacyjne i wniosek o dotację składaliśmy w dobrej wierze. Ktoś ten wniosek ocenił jako prawidłowy, podpisał i otrzymaliśmy przelew. Nasze odwołania, rozpatrywane przez wiele miesięcy, okazały się jednak bezskuteczne. Pieniądze zwróciliśmy więc z naszego konta, bo jesteśmy instytucją wiarygodną –powiedział nam tuż przed wyborami samorządowymi dyrektor Grzegorz Skrzynecki.

Gdy w październiku 2023 roku pytaliśmy w kutnowskim magistracie, czy muzeum może liczyć na wsparcie w razie, gdyby musiało oddać pół miliona złotych, dowiedzieliśmy się, że „w przypadku ostatecznego rozstrzygnięcia w postaci zwrotu otrzymanej z ministerstwa dotacji, Miasto Kutno dokona zwrotu ze środków własnych”. Pytanie o przekazanie wsparcia powtórzyliśmy więc tuż przed pierwszym dniem samorządowej elekcji i otrzymaliśmy e-mailową odpowiedź: „środki zo-stały przekazane z budżetu Muzeum, natomiast wcześniej na konto muzeum trafiły środki z budżetu miasta” oraz „Plan finansowy placówki nie został zwiększony jedynie zwiększona została kwota przekazanej dotacji na konto muzeum” (pisownia oryginalna).

Dyrektora Skrzyneckiego zapytaliśmy o działalność muzeum w tym roku i usłyszeliśmy, że po ukonstytuowaniu się nowego samorządu w Kutnie dyrektor wystąpi o przyznanie „wsparcia w wysokości zwróconej dotacji, abyśmy mogli funkcjonować”. Dodał, że jest po rozmowach z urzędnikami, którzy zapewnili że po otrzymaniu pisma o wsparciu, pieniądze będą trafiały do muzeum.

* * *
XVIII-wieczny, późnobarokowy pałac podróżny króla Augusta III w Kutnie łączył funkcję królewskiej rezydencji i zajazdu pocztowego. Zatrzymywał się tu m.in. Napoleon Bonaparte. Budynek był jednym z najważniejszych zabytków architektury drewnianej w województwie łódzkim – niestety, spłonął w 2003 roku. Władze Kutna postanowiły jednak podnieść go ze zgliszcz i stworzyć tutaj centrum kulturalno-wystawiennicze.

Odbudowa rozpoczęła się w 2019 roku pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Była elementem zadania inwestycyjnego obejmującego także kapitalny remont znajdującego się po sąsiedzku ratusza i budowę nowego pawilonu ekspozycyjnego (w miejscu starej wozowni) oraz podziemnego łącznika. Koszt inwestycji wyniósł niemal 36 milionów złotych, z czego 27 milionów pochodziło z budżetu kutnowskiego samorządu, a 8 milionów to kwota państwowej dotacji.

Bogumił Makowski
Muzeum Pałac Saski w Kutnie

Kategoria

Muzea

Adres

Kutno, pl. Piłsudskiego 20

Kontakt

tel. 24 337 19 01

Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10–18
Wejścia odbywają się tylko z przewodnikiem, co godzina.
Ostatni zwiedzający wchodzą o godz. 16.
Nieczynne w poniedziałki i dni poświąteczne.

Podobne artykuły