Wiadomości | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Profesor  Romuald M. Skowroński –  wybitny chemik, były rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Był rektorem w czasie strajku studenckiego w Łodzi, do którego doszło na początku 1981. 
Przebudowa Łodzi to nie tylko wielkie inwestycje, to także program odnowienia ujednolicenia małej architektury w centrum miasta. Nowe barierki (separatory) i donice z kwiatami pojawiły się na kilku skrzyżowaniach.
Grupa młodych kuratorów wpadła dwa lata temu na pomysł, by zamiast kolejnej wystawy, której nikt nie chciałby oglądać, obsadzić roślinkami zaniedbany placyk w centrum. Teza, że lepsze kwiatki niż sztuka współczesna jest być może słuszna, ale dla Muzeum Sztuki ryzykowna.
Na połowę sierpnia przypadła połowa najbardziej intensywnej części projektu ŁDK  pn. „Kolorowa Lokomotywa". Czas na pierwsze podsumowania działań i wyciągnięcia wniosków.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2013", przezanczony dla organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek, a nawet nieformalnych grup obywateli z terenów wiejskich i miasteczek poniżej 20 tysięcy mieszkańców.
W ramach programu Mia100kamienic w marcu 2014 rozpocznie się remont budynku przy ul Ogrodowej 24 - poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podczas spotkania z dziennikarzami.
Dołączyliśmy do stron zaprzyjaźnionych z portalem ZIELONA ŁÓDŹ.INFO, gdzie znajdą Państwo informacje o parkach w Łodzi oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenach zielonych miasta.
W Bełchatowie powstaje mural – w hołdzie żoł­nie­rzom Armii Kra­jo­wej zwią­za­nym z Beł­cha­to­wem i okolicznymi miej­sco­wo­ścia­mi. Zobaczymy m.in. postaci Ste­fa­na Ro­wec­kie­go „Grota” i Sta­ni­sła­wa Soj­czyń­skie­go „Warszyca”.
Mój poprzedni felieton wywołał niemałe kontrowersje. Zwłaszcza fragment o rolniczej przeszłości miasta i ogródkach działkowych prowokował do sprzeciwu. Ponieważ zastosowałem chyba zbyt duży skrót myślowy, tym razem dokładniej i po kolei. Zwłaszcza, że nadarzyła się okazja do podjęcia tematu - rocznica nadania praw miejskich.
590. rocznica nadania Łodzi praw miejskich - 29 lipca o 11.00 pod kamieniem upamiętniającym wydarzenie spotkali się przedstawiciele władz, wyższych uczelni, dziennikarze i nieliczni mieszkańcy miasta.