Ministerstwo o NCKF | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =

Ministerstwo o NCKF

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego deklaruje gotowość do wydłużenia terminu zakończenia projektu stworzenia wystawy i wyposażenia Narodowego Centrum Kultury Filmowej, ale oczekuje, że władze miasta wywiążą się z zobowiązań złożonych we wniosku aplikacyjnym - tak brzmi konkluzja wczorajszego oświadczenia ministerstwa.
Oto jego treść:

Inwestycja w Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi opóźniona mimo dotacji z MKiDN

Zagrożone jest powstanie Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację w wysokości ponad 25,8 mln zł na sprzęt i wyposażenie instytucji. Miasto Łódź w dokumentach aplikacyjnych zapewniało, że wnętrza EC1 są gotowe do wprowadzenia wystawy i udostępnienia jej odwiedzającym. Tymczasem okazało się, że budynek wymaga adaptacji, której koszt jest pięciokrotnie wyższy niż zakładał projekt opracowany przez miasto. Przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (MKiDN) powiązano bez wiedzy ministerstwa z trzema innymi projektami w jedno postępowanie.

Dla projektu finansowanego przez MKiDN cena ofertowa wyniosła 15 mln zł i nie odbiegała od założeń budżetu projektowego.

Władze Łodzi zaplanowały, że wydadzą na adaptację pomieszczeń dla NCKF 9,9 mln zł. Cena zaoferowana w przetargu wyniosła 59 mln zł. Ta różnica spowodowała unieważnienie postępowania, które obejmowało łącznie cztery projekty - jeden finansowany przez ministerstwo ze środków europejskich, dwa - z regionalnych środków europejskich i jeden - z dotacji celowej miasta Łodzi. Jedyna oferta była o 62 mln (czyli ponad dwukrotnie) wyższa niż zakładały to szacunki. W dokumentach aplikacyjnych złożonych przez miasto do MKiDN, wyraźnie zaznaczono, że projekt finansowany ze środków europejskich przez MKiDN nie stanowi etapu większego projektu, a pomieszczenia NKCF są gotowe do wprowadzenia tam ekspozycji i jej udostępnienia. 

Pierwotnie projekt doposażenia i udostępnienia zwiedzającym NCKF miał zostać zakończony w grudniu 2019 r. Obecnie okres realizacji został przez MKiDN wydłużony na prośbę Łodzi do końca 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego deklaruje gotowość do wydłużenia tego terminu, ale oczekuje, że władze miasta wywiążą się ze zobowiązań złożonych we wniosku aplikacyjnym.Z powyższego oświadczenia wynika, iż ministerstwo kultury zarzuca władzom miasta wprowadzenie w błąd zarządzających środkami unijnymi: „W dokumentach aplikacyjnych złożonych przez miasto do MKiDN, wyraźnie zaznaczono, że projekt finansowany ze środków europejskich przez MKiDN nie stanowi etapu większego projektu, a pomieszczenia NKCF są gotowe do wprowadzenia tam ekspozycji i jej udostępnienia”. Tymczasem, jak czytamy w oświadczeniu, „Przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (MKiDN) powiązano bez wiedzy ministerstwa z trzema innymi projektami w jedno postępowanie”.

W oświadczeniu padają kwoty częściowe, które pochodzą zarówno z wniosku aplikacyjnego do ministerstwa jak i jedynej oferty, którą zgłoszono w przetargu „Przebudowa i wyposażenie EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej”. W konsekwencji wywód i argumentacja ministerstwa stają się niejasne. Opinia publiczna od początku informowana była przez miasto (pisaliśmy o tym wielokrotnie na łamach „Kalejdoskopu”), że w NCKF powstaną trzy wystawy stałe: „Kino Polonia”, „Materia kina” i „Mechaniczne oko” oraz że będą dofinansowane z dwóch źródeł - pierwsza ekspozycja oraz wyposażenie przestrzeni edukacyjnych z pieniędzy unijny zarządzanych przez ministerstwo kultury, a druga i trzecia oraz pracownia badawcza ze środków europejskich będących w gestii Urzędu Marszałkowskiego.

Próbując zrozumieć sens oświadczenia MKiDN, trzeba stwierdzić, że prawdopodobnie traktuje ono (powołując się na dokumenty aplikacyjne) stworzenie wystawy „Kino Polonia” jako odrębne zadanie, na które przekazało dotację zgodną z kosztami określonymi przez oferenta („Dla projektu finansowanego przez MKiDN cena ofertowa wyniosła 15 mln zł i nie odbiegała od założeń budżetu projektowego”). Ministerstwo deklaruje gotowość kolejnego wydłużenia terminu zakończenia projektu. Stawia jednak warunek. Nie wyjaśnia przy tym, co miałoby być owym wywiązaniem się „ze zobowiązań złożonych we wniosku aplikacyjnym”.

- Mamy dobre relacje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostajemy granty na różne nasze projekty - wyjaśnia Michał Kędzierski z EC1 Łódź - Miasto Kultury. - W wypadku NCKF po prostu nie znalazło środków, żeby dołożyć brakujące pieniądze. To przekroczenie planowanego budżetu było tak duże, że niebezpieczne jest tworzenie precedensu, czyli płacenie każdej kwoty, jakiej zażąda wykonawca. Zdecydowaliśmy się na jeden przetarg łączący trzy wystawy i przebudowę, bo uznaliśmy, że to będzie najlepsze rozwiązanie, bo wszystkie te elementy przenikają się w ramach NCKF. W zaistniałej sytuacji ministerstwo oczekuje od nas aktywności: złożenia wniosku o przedłużenie projektu i opracowania planu dającego jak największe prawdopodobieństwo sfinansowania całości przedsięwzięcia. Przed nami gigantyczna praca w celu zoptymalizowania projektu, żeby zmieścić się w jakichś akceptowalnych budżetach. Nie wiemy jeszcze, czego będą dotyczyć redukcje, z czego będziemy musieli zrezygnować.

Przypomnijmy: ogłoszony w lutym 2019 roku i rozstrzygnięty w maju przetarg „Przebudowa i wyposażenie EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej” został unieważniony. Jedyna zgłoszona oferta o 50 mln zł przekroczyła szacunkowe koszty wykonania wystaw i wnętrz oraz dostawy sprzętu wystawienniczego i treści audiowizualnych. Ofertę wynoszącą ponad 85,5 mln zł netto zgłosiło Konsorcjum Firm: WARBUD S.A. i Perfect Displays Sp. z o.o. Szacunek przygotowany przez działającego na zlecenie NCKF projektanta, firmę nsMoonStudio, wyniósł 36 mln zł netto.

Bogdan Sobieszek

Kategoria

Film