Syska: Nudne sprawy | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =

Syska: Nudne sprawy

Rafał Syska

FELIETON. Gdy pierwsza ekscytacja ustąpiła miejsca znużeniu, świat kultury przeszedł  na poziom meta. Zwolniony od opieki  nad interesariuszami i organizowania  odwołanych przez rząd imprez, wziął się za  nudne sprawy pisania zarządzeń i opracowywania strategii. Pisze Rafał Syska.
Operacyjnie najważniejsze stało  się podnoszenie kompetencji kulturowych poza  siedzibą muzeum lub teatru. W internecie zagościły więc wirtualne spacery po galeriach, udostępniono repozytorium spektakli, a optymiści  antycypowali wzrost czytelnictwa w narodzie.  Kilku awangardowych dyrektorów teatrów  wzywało aktorów do grania na scenie i transmitowania online tragedii Szekspira. Jeszcze za  darmo, choć kolejnym krokiem miał być wykup  abonamentu.

E - learning stał się szansą, bo nieprzygotowane do niego szkoły mogły wysłać  uczniom linki z gotowymi lekcjami  fizyki, historii i chemii, opracowanymi  przez wielkie kombinaty wiedzy: Polin, ECS,  EC1, Muzeum II Wojny Światowej, Kopernik. Te,  dysponując znacznie atrakcyjniejszym instrumentarium, mogły wreszcie dowieść nieufnym  kuratoriom, że stary system edukacji z klasami  i sztywnymi programami szkolnymi można  zastąpić pozyskiwaniem kompetencji w synergicznie powiązanych ze sobą placówkach należących do nie tak w końcu odległych od siebie  obszarów: wiedzy i kultury.

Także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakasało rękawy. Na  mocy rozporządzeń, ustaw i uzgodnień międzyresortowych wreszcie  rozwiązało tak nudne dla wszystkich (i tak  uciążliwe dla ludzi kultury) problemy jak: możliwość prowadzenia statutowej działalności  nieodpłatnej, klarowna lista działań będących  dziełem a nie zleceniem, sporządzenie katalogu  dobrych praktyk przy organizacji obowiązkowych konkursów na dyrektora/rkę instytucji  kultury, ułatwienie wyboru wykonawcy dzieła  RAFAŁ SYSKA nudne sprawy w oparciu o nigdy obiektywne kryterium estetyki… Nudziarstwo! […]

Rafał Syska
- szef Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi

- - - - -
Cały felieton do przeczytania w "Kalejdoskopie" 04/20 do kupienia w Łódzkim Domu Kultury (w czasie kwarantanny instytucja pozostaje zamknięta dla gości), punktach Ruchu S.A., Kolportera, Garmond-Press w salonach empik i łódzkiej Księgarni Ossolineum (Piotrkowska 181). A także w prenumeracie (w opcji darmowa dostawa do wybranego kiosku Ruchu): TUTAJ bądź w prenumeracie redakcyjnej TUTAJ

Możecie też słuchać naszych najlepszych tekstów w interpretacjach aktorów scen łódzkich, z Łodzią i regionem związanych na platformie "Kalejdoskop NaGłos": TUTAJ

Kategoria

Film