Najlepsze książki o Łodzi i województwie | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

Najlepsze książki o Łodzi i województwie

Publikacja „Wielki przemysł, wielka cisza: łódzkie zakłady przemysłowe 1945-2000” autorstwa Agaty Zysiak, Joanny Kocemby-Żebrowskiej, Marty Madejskiej, Eweliny Kurkowskiej, Marcina Szymańskiego, Wiesławy Różyckiej-Stasiak, Michała Grudy otrzymała nagrodę Złoty Ekslibris w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi. To 29. edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
Nagrodę w kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej jury przyznało publikacji: „Rezerwaty przyrody w województwie łódzkim: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: monografia” pod redakcją Józefa K. Kurowskiego i Pauliny Grzelak. Książkę wydało Wydawnictwo Klubu Przyrodników w Świebodzinie oraz Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi. Jury nie przyznało nagrody w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi. Nagrodę w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej jury przyznało publikacji „Czechy na fotografii dawniej i dziś” pod redakcją Jarosława Stulczewskiego. Album  wydało Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli na zlecenie Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach oraz Pro-Art w Sieradzu.

W kategorii Najlepsza Książka o Łodzi nominowano 10 publikacji, w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi 2 publikacje, w kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej 15 publikacji, w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej 5 publikacji. Ogółem do Nagrody kwalifikowały się 94 książki wydane w roku 2020, które dostępne są w zbiorach WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.

Nagrodę Superekslibris w za całokształt dotychczasowych publikacji o Łodzi przyznano Tadeuszowi Bogaleckiemu, historykowi wojskowości i Polski XX wieku, autorowi  publikacji poświęconych m.in. tradycjom legionowym na terenie województwa łódzkiego, wyzwoleniu regionu łódzkiego w 1918 roku, działaniom Armii „Łódź” w 1939 r. Bogalecki jest również pomysłodawcą programów wychowania patriotyczno-obronnego opartych na tradycjach walk o niepodległości Polski w XIX i XX wieku na terenie Łodzi i okolic.

Nagrodę Superekslibris w tej samej kategorii otrzymał także Instytut Pamięci Narodowej. Oddział Łódzki za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi i ziemi łódzkiej, z uwzględnieniem m.in. tematyki związanej z dążeniami wolnościowymi Polaków w XX w., okresem II wojny światowej, dziejami Konspiracyjnego Wojska Polskiego, opozycją i oporem społecznym do 1989 r.

„Roczniki Łowickie” otrzymały Superekslibris za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o ziemi łódzkiej. „Roczniki” to czasopismo wydawane przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 2003 r., którego celem jest popularyzowanie wiedzy o historii i współczesności Łowicza oraz ziemi łowickiej.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się online 24 maja 2021 r.

Kategoria

Literatura