Nominowani do Kotarbińskiego | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Nominowani do Kotarbińskiego

fot. materiały prasowe

Kapituła Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego wskazała pięć książek, spośród których zostanie wybrane najlepsze dzieło humanistyczne w Polsce wydane w 2022 roku. Werdykt poznamy 26 XI 2023 r. podczas gali w Filharmonii Łódzkiej. Od obecnej, IX już edycji tego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki, nagrodę dla autora zwycięskiej pozycji podniesiono z 50 do 70 tys. zł.
Podczas tajnego posiedzenia 8 IX w pałacu Biedermanna w Łodzi Kapituła Nagrody wybrała pięć finałowych książek spośród 61 nadesłanych w tym roku na konkurs. Są to (w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów):

• Prof. dr hab. Anna Róża Burzyńska „Atlas anatomiczny Georga Büchnera”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Dr Jakub Gałęziowski „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
• Dr Piotr Kendziorek „Filozofia wobec Zagłady. Koncepcje teorii krytycznej Martina Heideggera i poststrukturalizmu”, Żydowski Instytut Historyczny
• Prof. dr hab. Roman Kuźniar „Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
• Dr hab. Mateusz Wyżga „Chłopstwo. Historia bez krawata” Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

„Myślę, że każdy, kto książki czyta, kto interesuje się literaturą szeroko pojętą, powinien przynajmniej spróbować zwrócić uwagę na pozycje nie tylko nagradzane, ale nominowane do Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego” – mówi dr Maciej Świerkocki, laureat VIII edycji konkursu, uhonorowany za książkę „Łódź Ulissesa”.

Prace do Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego zgłaszają uczelnie, ich jednostki organizacyjne, instytuty Polskiej Akademii Nauk, wydawnictwa i inne instytucje naukowe. Kapituła ocenia i nagradza najlepsze dzieła z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, z takich obszarów jak: filozofia, historia, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu nominowane i nagradzane były prace wybitne – mówiące o ważnych tematach w sposób oryginalny i przenikliwy.

Na konkurs ustanowiony w 2015 r. przez Uniwersytet Łódzki wpłynęło w dotychczasowych dziewięciu edycjach ponad 540 prac ze 145 polskich ośrodków naukowych. W finałach znalazło się łącznie 45 książek.

Laureaci nagrody w poprzednich edycjach – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Zbigniew Szmyt, dr Maciej Świerkocki – reprezentują doskonałość zarówno naukową, jak i warsztatową. Również w życiu codziennym udowadniają, że humanistyka to nie tylko sfera nauki, ale zarazem określona postawa etyczna i podejście do świata. Dwoje laureatów, dr hab. Dorota Sajewska i dr hab. Zbigniew Szmyt, przekazało swoje nagrody w całości lub częściowo na cele charytatywne, w tym na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Kapitułę Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego tworzą wybitni polscy naukowcy:
• prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog z SGH i UW;
• prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ;
• prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury z UAM;
• prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008-2016;
• prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista z UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002;
• prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ;
• ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk z UMC-S i UW;
• prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (przewodnicząca Kapituły). 

O KAPITULE.


Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego, patron nagrody

„Czy opłaca się wobec tego żyć twórczo? Czy nie praktycznie czekać na wyniki cudzej twórczości, a potem z niej korzystać naśladowczo, co najwyżej dokonując pewnych ulepszeń? Sądzimy, że mimo wszystko opłaca się na dłuższy dystans inicjatorstwo, pionierstwo, twórczość przełomowa”
– Tadeusz Kotarbiński, „Traktat o dobrej robocie” (1955).

Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, logik i etyk, przedstawiciel lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie był jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i został jego pierwszym rektorem. Najbardziej znanym dziełem prof. Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Aktualne informacje o konkursie TUTAJ oraz na profilu FB nagrody

materiał prasowy

Kategoria

Literatura