Wystawa pocztówek ze zbiorów Henryka Pięty | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

Wystawa pocztówek ze zbiorów Henryka Pięty

Henryk Pięta urodził się 10 VIII 1946 roku w Łowiczu. Był zapalonym kolekcjonerem pocztówek i wszelkich pamiątek związanych z Łowiczem. Zmarł 11 IX 2020 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Bełchowie. Muzeum w Łowiczu przygotowało wystawę jego zbiorów pocztówek związanych z regionem.
Henryk Pięta był absolwentem łowickiego technikum Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zarazem - przedsiębiorcą, działaczem na rzecz sportu osób niepełnosprawnych, wieloletnim prezesem Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych “START” Katowice oraz członkiem zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”.

Wystawa, jaką przygotowało muzeum, prezentuje część bogatej, liczącej kilka tysięcy, kolekcji pocztówek Henryka Pięty, który gromadził głównie karty pocztowe ilustrujące Łowicz i ziemię łowicką – architekturę i zabytki oraz barwne stroje ludowe.

Dużą wartość dokumentacyjną mają tzw. ulicówki, rejestrujące scenki uliczne, czyli życie zatrzymane w kadrze. Są to unikatowe karty z początku XX w. wydawców łowickich: R. Oczykowskiego, K. Rybackiego, S. Kronenberga. Pokazano również karty o tematyce łowickiej innych uznanych ówcześnie wydawców: I. Themala, Braci Rzepkowicz, St. Winiarskiego, K. Wojutyńskiego, J. Ślusarskiego czy Ł. Dobrzańskiego. Integralną część zbioru stanowią pocztówki „wojenne” wydawców niemieckich, z Berlina" G. Stilke, S. Rennecke i H. Rosenberg oraz z Gdańska: von Jakubowski. Były to karty wydawane na użytek niemieckiej poczty polowej w okresie I wojny światowej. Seria 33 kart „Kriegsschauplatz” prezentuje Łowicz widziany przez obiektywy wojennych fotografów.

Ozdobę kolekcji Henryka Pięty stanowią pocztówki ilustrujące starą Warszawę – architekturę i życie codzienne mieszkańców stolicy. Te numerowane karty z oficyny wydawniczej A. Konheima (A.K.W.) z początku XX w. mają piękną, secesyjną oprawę graficzną.

Wystawa została przygotowana w pierwszą rocznicę śmierci Henryka Pięty – kolekcjonera zawsze utożsamiającego się ze swoim rodzinnym miastem. Ekspozycję można oglądać do 28 listopada br.

materiały prasowe