Sztuka | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
RECENZJA. Prawdziwa ikona to nie jest zwykły obraz, to nie jest nawet zwykły święty obraz. W ikonie, jak w tabernakulum, mieszka Bóg. Takie właśnie przedstawienia tworzy młody Danyło Mowczan. 
Zmarła prof. dr hab. Ewa Marxen-Wolska, światowej klasy konserwator zabytków – ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznego malarstwa na drewnie. Msza żałobna odbyła się 26 sierpnia.
Mroczne fotografie Anny Sęp z nią samą w roli głównej fascynują niejednoznacznością. Powstały w poczuciu, że płeć to rola, którą gramy…
RECENZJA. To ostatnia szansa na obejrzenie bardzo udanej wystawy 1. Międzynarodowego Triennale Tkaniny Młodych, przygotowanej przez łódzką Akademię Sztuk Pięknych. 
W sierpniu 2013 r. minęło 30 lat od śmierci i jednocześnie 80 lat od daty urodzin profesor Janiny Tworek-Pierzgalskiej, wieloletniego pedagoga łódzkiej PWSSP – obecnej Akademii Sztuk Pięknych im. Strzemińskiego, założycielki Pracowni Tkaniny Unikatowej.
MINIRECENZJA. W Akademii Sztuk Pięknych można oglądać prace, które powstały na zajęciach w ramach Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki Artystycznej. W wystawie biorą udział artyści z Polski, Włoch, Chin i Kuby.
RECENZJA. Kto tęskni za wysokiej jakości sztuką przedstawiającą, powinien zobaczyć prace Yuji Kobayashiego. 
W Bełchatowie powstaje mural – w hołdzie żoł­nie­rzom Armii Kra­jo­wej zwią­za­nym z Beł­cha­to­wem i okolicznymi miej­sco­wo­ścia­mi. Zobaczymy m.in. postaci Ste­fa­na Ro­wec­kie­go „Grota” i Sta­ni­sła­wa Soj­czyń­skie­go „Warszyca”.
W Łodzi znikają kolejne hale fabryczne, charakterystyczne szedy przypominające zęby wielkiej piły, ceglane hale, magazyny, dobudówki. Wyburzane są kamienice, oficyny i komórki. Bilans zdaje się ujemny, choć optymiści upajają się wizualizacjami w prasie i zabraniają innym narzekać.
MINIRECENZJA. W Galerii L w Domu Literatury można oglądać plakaty wykonane na konkurs związany z reklamą Roku Tuwima.