Aktorzy chcą Zawodzińskiego w "Jaraczu" | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Aktorzy chcą Zawodzińskiego w "Jaraczu"

Czy Waldemar Zawodziński wróci do Teatr im. Jaracza w Łodzi? Związek zawodowy aktorów wydał oświadczenie, w którym wskazuje wieloletniego dyrektora artystycznego jako remedium na "pogłębiający się" kryzys w Teatrze.

OŚWIADCZENIE

W związku z pogłębiającym się kryzysem i kończącymi się umowami obecnej dyrekcji oświadczamy, że naszym kandydatem na stanowisko dyrektora naczelnego    i artystycznego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi jest Waldemar Zawodziński. Twórca, który przez 23 lata nadawał kształt artystyczny naszej Scenie, dostatecznie uwierzytelnił swoje wysokie kwalifikacje i dyrektorskie kompetencje 

Z wielkim powodzeniem decydował  o profilu repertuarowym, z niezawodnym wyczuciem  równoważąc preferencje łódzkiej publiczności ze światową awangardą teatralną. Dzięki autorytetowi, jakim cieszy się w środowisku artystycznym, potrafił zjednać do współpracy znakomitych realizatorów.Uczynił z Teatru Jaracza wizytówkę kulturalnej Łodzi, a zarazem jedną z czołowych scen dramatycznych w kraju. Przyczynił się do największych sukcesów „Jaracza” nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Spowodował powstanie wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie. Nagród i wyróżnień, które zdobył Teatr pod jego dyrekcją nie sposób zliczyć. Wobec powyższego uznaliśmy, że tylko On może zapobiec dalszej destrukcji Teatru  i gwałtownej eskalacji złych emocji wśród pracowników. Doskonale zna Teatr oraz jego problemy. Dzięki swemu niekwestionowanemu talentowi, a także ogromnemu doświadczeniu, odpowiedzialności i woli walki o ocalenie Sceny ze 130-letnią historią, daje pewność wspólnej bezkolizyjnej pracy w spokoju i poczuciu twórczego spełnienia oraz gwarancję przywrócenia Teatrowi należnej mu rangi. Apelujemy o poważne potraktowanie naszego wyboru i niezwłoczne ratowanie Teatru, który jest Dobrem Narodowym, budowanym latami i wielkim wysiłkiem wszystkich pracowników. Dobrem wspólnym, o które trzeba dbać i którego trzeba bronić. 

Zakładowa Organizacja Związkowa ZZPZŁ Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
Łódź, 29 maja 2017 r.

Kategoria

Teatr