List z teatru | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

List z teatru

Zespół artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, zaniepokojony sytuacją panującą w teatrze, wystosował list otwarty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej zamieszczamy jego treść.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

do wiadomości: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Sejmiku Marszałkowskiego, Wojewody Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Posłów i Senatorów Łodzi i Województwa Łódzkiego oraz opinii publicznej


Szanowni Państwo,

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, którego jednym z najważniejszych obowiązków jest ochrona dóbr kultury. Jednak w praktyce w ciągu ostatnich dwóch lat nasz Teatr doświadcza głównie skutków szkodliwych i nieprzemyślanych decyzji. Zaczęło się na początku pandemii, w czasie trwania głębokiego lockdownu, od odwołania Dyrektora Waldemara Zawodzińskiego. Zignorowano naszą prośbę o przesłanie sprawy do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, nie słuchano opinii środowiska i właściwych stowarzyszeń. Zastosowano konsekwencje nieproporcjonalne do przedstawionych zarzutów. Straciliśmy Dyrektora-Artystę, który od niemalże trzydziestu lat był gwarantem pełnego profesjonalizmu i najwyższego poziomu artystycznego. Urząd Marszałkowski zdecydował się rozpisać i przeprowadzić konkurs na wakujące stanowisko. Jednak diametralnie obniżył jego poziom kuriozalnym wymogiem jednorocznej działalności gospodarczej w kulturze, który jednoznacznie wskazywał na tylko jednego aspirującego do roli dyrektora – Michała Chorosińskiego, męża posłanki PiS  – kandydata Urzędu Marszałkowskiego. Pomimo tego wsparcia, nie uzyskał on wystarczającej liczby głosów, a konkurs nie został rozstrzygnięty. Po paru miesiącach zawieszenia i niepewności Urząd zdecydował się podpisać trzyletni kontrakt na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z Marcinem Hycnarem. Przyjęliśmy to z wielką nadzieją, ale nasz spokój nie trwał długo. Po niespełna półtora roku Dyrektor Hycnar poinformował wszystkich pracowników o swojej rezygnacji oraz przedstawił jej powody. Główną przyczyną tej decyzji była niechęć, brak zrozumienia i współpracy ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Zaskakujący i szokujący jest dla nas fakt nie podjęcia żadnych prób zatrzymania Marcina Hycnara na stanowisku dyrektora. Nie pierwszy już raz Urząd zdecydował się zaburzyć pracę Teatru, narazić nas na strach i niepokój, naruszyć program artystyczny. Spodziewamy się kolejnych niefortunnych posunięć wobec Teatru, bo docierają do nas, niestety z wiarygodnych źródeł, informacje o pomyśle obsadzenia funkcji Dyrektora Naczelnego przez Pana Waldemara Drozda, szefa Łódzkiego Domu Kultury, który właśnie zrezygnował z dotychczasowego stanowiska. Obawiamy się, że to nie przypadek. Podobno Urząd rozważa także dwie kandydatury na stanowisko Dyrektora Artystycznego – wspomnianego już Michała Chorosińskiego i Konrada Szczebiota, byłego pracownika MKiDN, który bez powodzenia starał się już o tę posadę, biorąc udział w konkursie na objęcie dyrekcji naszej Sceny. Zarówno kandydatura Waldemara Drozda, jak i dwie pozostałe są nie do zaakceptowania, bo zdecydowanie obniżą rangę naszej Sceny. Taka dyspozycja Urzędu pozwoli ingerować w sprawy artystyczne poprzez zubożenie i upolitycznienie repertuaru oraz wpływanie na dobór realizatorów, a to doprowadzi do całkowitej degradacji Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Po latach świetności czeka nas regres i upadek jednej z najważniejszych i najbardziej zasłużonych dla kultury polskiej instytucji artystycznej. Nie do przyjęcia są praktyki, które poza wiedzą i konsultacją z zespołem artystycznym oraz autorytetami teatralnymi, prowadzą do arbitralnego obsadzania stanowisk z klucza towarzysko-partyjnego. Nie możemy milczeć w sprawie, która dotyczy naszej przyszłości i przyszłości naszej Sceny. Dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego przerwania tej destrukcji i wzięcia odpowiedzialności za postanowienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który kolejny już raz destabilizuje Teatr ze 135-letnią wielką historią i tradycją. Wierzymy, że jedynie jawny i konstruktywny dialog może doprowadzić do podjęcia dobrych i merytorycznych decyzji dla naszego Teatru.
   

Zespół Artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi                


20 kwietnia 2022 roku

Kategoria

Teatr