Dla rozwoju przez kulturę | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =

Dla rozwoju przez kulturę

Zaczyna się pierwsza edycja konkursu na projekty w ramach Programu Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kulturalnej w Łodzi. Magistrat zachęca do udziału. W ramach pilotażu rozdysponowanych będzie 90 tys. zł.
W ramach pilotażu Programu Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kulturalnej w Łodzi miasto rozdysponuje 90 tys. zł. Z tej kwoty 50 tys. zł w ramach dotacji celowych trafi do instytucji kultury. O pozostałe 40 tys. zł w uproszczonej procedurze konkursu mogą aplikować organizacje pozarządowe. Oprócz dotacji Program zaoferuje również szkolenia dla nauczycieli czy nagrody dla animatorów i edukatorów osiągających największe sukcesy.

Pierwszy w Łodzi Program Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kulturalnej powstawał przez dwa lata, przy zaangażowaniu pracowników wydziałów kultury i edukacji oraz - jak informuje urząd miasta - dzięki wparciu zespołu ekspertów, wśród których byli praktycy, naukowcy, animatorzy kultury. Dokument jest wzorowany na programie warszawskim, ale został dostosowany do łódzkich potrzeb. Nad jego realizacją będzie czuwać Rada Programowa złożona z przedstawicieli UMŁ, instytucji kultury i szkół.

- Naszym celem jest edukacja dla kreacji. To w przedszkolu czy szkole powinny być rozpoznawane potrzeby twórcze i zdolności. Rozbudzone potrzeby powinny być tam odpowiednio wspierane, a to będzie możliwe, gdy ci, którzy się tym zajmują będą odpowiednio przeszkoleni - wyjaśnia prof. Krzysztof Szmidt z Uniwersytetu Łódzkiego, który jest jednym ze współautorów programu.

Dagmara Śmigielska, dyrektor Wydziału Kultury UMŁ, dodaje, że program był tworzony z udziałem wielu osób i różnych środowisk po to, by przygotować dobrą ofertę dla dzieci i młodzieży korzystających z zajęć dodatkowych w przedszkolu lub szkole. Jak podkreśla, program ma być pomocą w wychowaniu świadomych odbiorców kultury i wspierać nauczycieli w wyborze wartościowych zajęć. Jak się bowiem okazało z przeprowadzonych wcześniej ankiet, w Łodzi jest ciekawa oferta kulturalna, która w ogóle nie trafia do szkół, a szkoleń dla nauczycieli dotąd brakowało.

Kategoria

Wiadomości