Łódź pełna kultury | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

Łódź pełna kultury

Geyer Music Factory 2022, fot. HAWA

28 projektów kulturalnych uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę blisko 2,5 mln zł ze środków miejskich. Będą to m.in. festiwale filmowe, muzyczne i teatralne, słuchowiska, koncerty, spektakle, działania edukacyjno-artystyczne, książki poetyckie, wystawy plastyczne.
W corocznym konkursie „Łódź pełna kultury” ogłoszonym przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcia finansowe w realizacji adresowanych do łodzian działań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na dotacje mogą liczyć m.in. festiwale, przeglądy twórczości, cykle warsztatowe, pojedyncze wydarzenia kulturalne - koncerty, wystawy, przedstawienia, happeningi. W tym roku pojawiły się również propozycje uwzględniające istotny dla Miasta jubileusz - 600. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich.

W konkursie wskazano dwa cele: „Miasto twórcze” oraz „Kultura otwarta”. Projekty realizowane w ramach celu „Miasto twórcze” (maksymalne dofinansowanie 260 tys. zł) - według regulaminu - powinny dążyć do zbudowania rozpoznawalnej i silnej marki kultury łódzkiej m.in. poprzez produkcję i prezentację wydarzeń z różnych dziedzin sztuki, odpowiadających na potrzeby szerokich grup odbiorców. Natomiast projekty realizowane w ramach celu „Kultura otwarta” (maksymalne dofinansowanie - 130 tys. zł) to działania o zasięgu lokalnym, które powinny dążyć do zwiększenia poziomu partycypacji w kulturze.

Spośród 121 ofert konkurs wyłonił 27 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację 28 zadań. Trzy z nich otrzymały dofinansowanie w trybie dwuletnim. W 12 dofinansowanych zadaniach (łączna kwota dofinansowania to 903.000 zł) ujęto działania mające związek z rocznicą 600-lecia Łodzi. 15 dofinansowanych projektów uwzględnia realizację celu „Miasto twórcze”. Cel „Kultura otwarta” będzie realizować 13 zadań. Dofinansowanych zostanie również siedem projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

44 oferty organizacji pozarządowych, które zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, nie zostały rekomendowane do dofinansowania z powodu braku środków. 12 ofert komisja konkursowa oceniła negatywnie pod względem merytorycznym (nie uzyskały wystarczającej liczby punktów), a 37 zostało odrzuconych z powodów formalnych.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w trybie dwuletnim (2023 r. i 2024 r.):
Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (14 i 15 edycja) - Fundacja FKA (dotacja: 2023 r. - 260 000 zł, 2024 r. - 260 000 zł)
Festiwal Kamera Akcja to innowacyjne wydarzenie filmowe organizowane od 13 lat, skierowane do wszystkich miłośników kina. Jest to jedyny festiwal o takim profilu w Europie, który poszerzając spojrzenie uczestników na dzieło filmowe, wpisuje je w szerszy kontekst preprodukcji, produkcji, postprodukcji, dystrybucji i promocji. Filarem programu są projekcje filmów docenionych przez krytykę na światowych festiwalach.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy - Stowarzyszenie Teatralne CHOREA (dotacja: 2023 r. - 230 000 zł, 2024 r. - 230 000 zł)
Festiwal odbywa się cyklicznie od 2010 r. w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wydarzenie ma formę przeglądu teatralnego i prezentuje najatrakcyjniejsze propozycje teatralne, muzyczne i taneczne z Polski i świata. Impreza wyróżnia się wysokim profesjonalizmem wykonawców, unikatowością i spójnością programu, ofertą warsztatową oraz spotkaniami z wybitnymi twórcami sztuki teatralnej.

Projekt „Edukacja kulturalna? Obecna!” - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” (dotacja: 2023 r. - 95 000 zł, 2024 r. - 105 000 zł)
Działania skierowane do liderów edukacji kulturalnej wyłonionych w szkołach wszystkich etapów nauczania oraz do tych nauczycieli. Nauczyciele zapoznają się ze specyfiką i ofertą kulturalną łódzkich instytucji, wezmą udział w warsztatach i zajęciach filmoznawczo-metodycznych oraz będą inicjować cykliczne wizyty w tych placówkach. W ten sposób będą wzmacniać nawyk uczestnictwa młodzieży w kulturze, edukując poprzez sztukę, rozwijając wrażliwość, a także promując szczególnie wartościowe inicjatywy z zakresu filmu i innych sztuk wizualnych oraz dziedzictwa historycznego Łodzi. Program przewiduje indywidualne konsultacje edukatorów m.in. w zakresie edukacji kulturalnej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami (uczniami uzdolnionymi artystycznie z niepełnosprawnościami, ze środowisk dysfunkcyjnych oraz z uchodźcami i imigrantami).

W ramach celu „Miasto twórcze” dofinansowanie uzyskały m.in.:
16. Letnia Akademia Jazzu - Fundacja Wytwórnia (dotacja: 260 000 zł)
Koncerty organizowane na terenie byłej Wytwórni Filmów Fabularnych w lipcu i sierpniu. Festiwal łączy prezentację wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie z działaniami edukacyjnymi i poszerzającymi świadomość na temat kultury. Ppropaguje twórczość młodych muzyków, prezentując debiutujących artystów, zaprasza na koncerty renomowanych gwiazd oraz realizuje oryginalne warsztaty mistrzowskie.

Organy - solo i kameralnie (2023) - Fundacja „Carpe Diem” (dotacja: 44 000 zł)
Festiwal muzyki organowej i kameralnej, na który zapraszani są najlepsi wykonawcy w naszym kraju, cieszący się renomą twórczą i warsztatową. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Fundacja chce zorganizować koncerty we wnętrzu łódzkiej archikatedry, a w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych beneficjentów podczas koncertów wygłaszane będą krótkie wykłady z historii muzyki dotyczące kompozytorów, epoki, w której tworzyli, oraz wykonywanych utworów ich autorstwa.

Przestrzenie poezji - Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego (dotacja: 30 000 zł)
Cykl wydarzeń o charakterze ponadlokalnym, które dążą do stworzenia ogólnopolskiego wizerunku Łodzi jako przestrzeni wypełnionej poezją. Będą odpowiedzią na zainteresowania grupy docelowej - osób pracujących nad warsztatem poetyckim (amatorów, studentów twórczego pisania), poetów, czytelników literatury, krytyków, badaczy czy akademików. Pracom pisarskim będą towarzyszyły twórcze spacery tematyczne: architektoniczne, historyczne (odnoszące się do żydowskiej historii Łodzi), tropiące ślady kulturalno-literackie.

W ramach celu „Kultura otwarta” dofinansowanie uzyskały m.in.:
„Między strajkowaniem i świętowaniem - świat łódzkich włókniarek" - Stowarzyszenie Byłych Włókniarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi „Ludzie Fabryki” (dotacja: 27 500 zł)
Patronkami roku 2023 zostały wybrane łódzkie włókniarki. Ich wkład w 600 lat istnienia Łodzi jest niebagatelny - przez 200 lat to właśnie włókiennictwo było motorem rozwoju miasta. Projekt będzie realizowany w przestrzeni społecznej, a jego a główne działania zakończą się w 600 rocznicę podpisania aktu założycielskiego miasta Łodzi.

600 detali na 600-lecie miasta! Baza detali, blog, wykłady i wycieczki - Fundacja 2035 (dotacja: 42 000 zł)
Organizatorzy przybliżą łodzianom ciekawy, wyjątkowy i bujny świat detali architektonicznych z terenu Łodzi. Sednem realizowanych przedsięwzięć jest działanie na rzecz zmiany świadomości mieszkańców Łodzi w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa, a także budowanie wiedzy na jego temat i potrzeby jego poznania i zrozumienia.

SłówSłuchaj – arteterapeutyczne słuchowisko senioralne - Stowarzyszenie Estetyka Raz! (dotacja: 25 000 zł)
Cykl arteterapeutycznych warsztatów artystyczno-pisarskich oraz realizacja słuchowiska stworzonego przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu na podstawie tekstu napisanego przez seniorów podczas warsztatów. Premiera odbędzie się podczas publicznego odsłuchu w DDP. Tematyka słuchowiska będzie oparta o przeżycia, wspomnienia i refleksje uczestników na tematy im bliskie i istotne.

Materiały prasowe.

Kategoria

Wiadomości