Ludowy Oskar dla regionu | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

Ludowy Oskar dla regionu

Wanda Majtyka z uczennicami w Kazimierzu Dolnym, fot. Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” jest najważniejszym w Polsce wyróżnieniem przyznawanym za dokonania artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną. Laureatką tegorocznej edycji została Wanda Majtyka – śpiewaczka solistka, autorka scenariuszy, reżyserka i aktorka widowisk teatru wiejskiego, instruktorka zespołów w Ożarowie, wykonawczyni ozdób z papieru.
Nagrodą honoruje się artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Nagradza również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej.

Nagroda ustanowiona została w 1974 roku i od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. W gronie laureatów mamy licznych reprezentantów województwa łódzkiego, w minionych latach tę prestiżową nagrodę otrzymywali zarówno przedstawiciele sztuk plastycznych jak i folkloru. Nagrodzony został także Łódzki Dom Kultury, któremu w 2015 roku przyznano Nagrodę Honorową im. Oskara Kolberga.

Wanda Majtyka jest jedną z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych postaci w kulturze tradycyjnej Ziemi Wieluńskiej w woj. łódzkim. Ma duże zasługi w zakresie śpiewu solowego oraz w dziedzinie teatru wiejskiego i sztuki ludowej. Swoje pieśni, gwarę i wiedzę o dawnej wsi przekazuje dzieciom i młodzieży.
Wanda Majtyka ma znaczący dorobek jako śpiewaczka ludowa. W kategorii solistów-śpiewaków zdobyła „Basztę” – Nagrodę Główną na 46. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2012 r. i wiele innych nagród.

Jest autorką scenariuszy widowisk teatralnych. Przez wiele lat była instruktorką Zespołu Obrzędowego z Ożarowa oraz Dziecięcego Zespołu Obrzędowego w Ożarowie. W 2007 r. otrzymała w Tarnogrodzie dyplom honorowy za zasługi dla kultury teatralnej. Zespół z Ożarowa kilkanaście razy uczestniczył w finale Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. 

Wanda Majtyka przekazuje swoje pieśni młodemu pokoleniu. Dziecięcy zespół z Ożarowa pod jej kierunkiem został kilkakrotnie nagrodzony na Festiwalu w Kazimierzu i w Baranowie Sandomierskim.

Ponadto, wykonuje tradycyjne ozdoby papierowe i przedmioty obrzędowe. Wiele razy uczestniczyła w warsztatach i konkursach sztuki ludowej, m.in. w Rudnikach, otrzymując nagrody za swoje rękodzieła. Od ponad 50 lat wykonuje ozdoby i przedmioty obrzędowe na konkursy i wystawy organizowane przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Wanda Majtyka urodziła się w 1936 r. w Popowicach w powiecie wieluńskim (woj. łódzkie). W 1940 r. została wysiedlona wraz z rodziną do wsi Olszanka na Lubelszczyźnie. Po wojnie powrócili do Popowic. Najważniejszą nauczycielką Wandy Majtyki była jej matka, która przekazała jej wiele pieśni, a także umiejętność wykonywania tradycyjnych ozdób, tkania płótna i fartuchów roboczych. Od wczesnego dzieciństwa lubiła śpiewać, najchętniej na łące, kiedy chodziła za krowami. W młodości była bardzo nie-śmiała, ale z czasem nabrała odwagi i pozbyła się tremy. Pomógł jej w tym amatorski teatr, który istniał w Popowicach po wojnie. Okazało się wówczas, że ma zdolności aktorskie.

Od dziecka miała umiłowanie tradycji. Na co dzień posługuje się gwarą, dba też o zachowanie dawnych zwyczajów. Od lat 60-tych współpracuje z Muzeum Ziemi Wieluńskiej, wykonując ozdoby i przedmioty obrzędowe na konkursy i wystawy. Zorganizowała też dla filmu oświatowego tradycyjny obchód Józefów czyli Popowickich Wiliorzy. Gdy w 1986 r. powstał zespół ludowy w pobliskim Ożarowie, Wanda Majtyka pomagała w przygotowaniu widowiska o wiliorzach. W 1989 r. wspólnie z Edwardą Lach (ówczesną dyrektorką szkoły, która również działała w teatrzyku amatorskim) założyły Zespół Folklory-styczny w Popowicach. Prezentował on widowiska obrzędowe, do których Wanda Majtyka pisała scena-riusze. Jednak po kilku latach rozpoczęła współpracę z Zespołem w Ożarowie. Prowadzi  tam też od wie-lu lat Dziecięcy Zespół Obrzędowy. Swoje wszechstronne umiejętności przekazała członkom dziecięcego zespołu. Nauczyła dzieci wykonywania tradycyjnych ozdób, masek i ubrań wiliorzy, przędzenia na kołowrotku, tradycyjnych zabaw pastwiskowych, a przede wszystkim wielu pieśni. 

Wanda Majtyka zdobyła wiele nagród na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, zarówno w kategorii solistów śpiewaków, jak i w kategorii „Mistrz-Uczeń”, a w 2012 r. na 46. Festiwalu otrzymała, jako solistka, Nagrodę Główną – „Basztę”.

Kategoria

Wiadomości