Nabór dla designerów do ECO Solidarity | Kalejdoskop kulturalny regionu łódzkiego
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =

Nabór dla designerów do ECO Solidarity

Zdjęcie dzięki uprzejmości Jenna Bascom Photography and WantedDesign Manhattan

Trwa otwarty nabór do ECO Solidarity edycja 2023, międzynarodowego projektu organizowanego z targami WantedDesign Manhattan w Nowym Jorku, którego główny program odbędzie się 21-23 V w Javits Center w Nowym Jorku.
Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku ogłasza otwarty nabór do projektu ECO Solidarity 2023, którego celem jest przedefiniowanie zrównoważonego projektowania chroniącego ludzkie zdrowie w odpowiedzi na współczesne kryzysy humanitarne i środowiskowe. Program ECO Solidarity 2023 odbędzie się podczas targów designu ICFF + WantedDesign Manhattan w Javits Center w Nowym Jorku w dniach 21-23 V 2023 r. i obejmie m.in.: udział w wystawie designu, dyskusjach panelowych oraz warsztatach z udziałem projektantów i lokalnych nowojorskich ekspertów z branży designu.

Jeśli działalność Państwa studi projektowego pokrywa się z wytycznymi ECO Solidarity oraz kryteriami otwartego naboru (załącznik), zachęcamy do przesłania na adres e-mailowy izabela.gola@instytutpolski.pl profilu studia, adresu strony internetowej, portfolio gotowego lub toczącego się projektu w fazie końcowej wraz z opisem, 7-12 zdjęć oraz listu motywacyjnego uzasadniającego, jak profil Państwa studia i dany projekt odpowiadają na założenia ECO Solidarity.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 II 2023 r., godz.23.59.

Koszty podróży i zakwaterowania wybranego projektanta na czas trwania targów designu zostaną pokryte przez organizatora.

Zapoczątkowany w 2020 r. przez Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku we współpracy z WantedDesign oraz organizacjami narodowych instytutów kultury Unii Europejskiej zrzeszonych w nowojorskim klastrze EUNIC-u, multidyscyplinarny projekt ECO Solidarity jest międzynarodowym ruchem, który ma zaspokoić potrzeby projektowania skoncentrowanego na człowieku w odpowiedzi na kryzysy humanitarne, ekologiczne i te związane ze zdrowiem publicznym oraz zmiany w gospodarce wpływające na życie ludzi.

Poprzez dzielenie się badaniami i zasobami, inicjatywa ta skupia różnorodną grupę projektantów, zajmujących się zrównoważonym rozwojem w zakresie projektowania produktów, projektowania industrialnego, wzornictwa przemysłowego, planowania przestrzennego oraz urbanistyki, które chronią dobro i zdrowie człowieka, jak i warunki środowiskowe.

ECO Solidarity w 2023 r. ma na celu przedefiniowanie zrównoważonego projektowania w odpowiedzi na potrzebę odbudowy przestrzeni publicznych poddanych kryzysom, w tym trwającej wojnie w Ukrainie i konfliktom zbrojnym na całym świecie.

Ważne będzie przedefiniowanie infrastruktury miasta tak, aby chroniła zdrowie i dobrobyt człowieka przed zagrożeniami związanymi z potencjalnymi klęskami żywiołowymi, bądź humanitarnymi. Dodatkowo w przypadku konfliktów zbrojeniowych i wynikających z nich zagrożeń, takich jak przesiedlenia i migracje, warto zastanowić się nad efektywnym dostosowaniem warunków życia w miastach i lokalnych społecznościach, by zaspokoić potrzeby tych najbardziej narażonych. Poprzez dzielenie się badaniami, pomysłami i zasobami, inicjatywa ta ma na celu zmianę sposobu, w jaki powinny funkcjonować przyszłe przestrzenie publiczne.

Wybrani projektanci zrzeszeni w ECO Solidarity wychodzą poza ramy designu, łącząc projektowanie z innymi dyscyplinami, aby tworzyć ekologiczne, skoncentrowane na człowieku, praktyczne rozwiązania. Zaprezentowane projekty, które można realizować w skali mikro i makro, eksponują ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, odnoszą się do kluczowych zasad Europejskiego Zielonego Ładu i przyczyniają się do realizacji Agendy ONZ 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Łącząc badania, rzemiosło i technologię — lub kombinację wszystkich trzech — projekty te oferują szereg rozwiązań: od badania jak obecnie funkcjonują przestrzenie publiczne, miasta, gospodarstwa domowe, po złożone systemy, procesy i praktyki dużych przedsiębiorstw, które wspierają bardziej sprzyjającą człowiekowi i środowisku zrównoważoną przyszłość.


Poniżej do pobrania informacja w języku angielskim.

Kategoria

Wiadomości

Do pobrania

eco-solidarity (Pobrań: 30)